U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 2 juli 2020, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Onderwijsspiegel 2020: gedachtewisseling

De Onderwijsinspectie stelt een jaarlijks rapport op over de kwaliteit van het Vlaams onderwijs, de Onderwijsspiegel. De leden van de commissie bespreken de Onderwijsspiegel 2020 met leden van de Vlaamse onderwijsinspectie: inspecteur-generaal Lieven Viaene, coördinerend inspecteur Els Vermeire, coördinerend inspecteur Bart Maes, inspecteur Bieke De Fraine en inspecteur Katja Petry.

donderdag 2 juli 2020, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Betaalde stage Verpleegkunde

In het federaal parlement is er een wetsvoorstel ingediend waardoor studenten verpleegkunde die in hun laatste jaar zitten een onkostenvergoeding kunnen ontvangen. Zo wil men de studie aantrekkelijker maken en het personeelstekort in de sector helpen wegwerken. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ging met minister Ben Weyts in gesprek over een eventuele vergoeding voor studenten verpleegkunde tijdens hun stage. Wat heeft dit gesprek opgeleverd? Pleegt de minister overleg met de federale overheid? Hoeveel zou de onkostenvergoeding bedragen?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jan Laeremans
Vlaams Belang

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 2 juli 2020