U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 21 januari 2021, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: ontwerp van decreet

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In die eindtermen is veel aandacht voor onder meer STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitale competenties, ondernemingszin en financiële geletterdheid. Ze worden stapsgewijs ingevoerd, te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad in het schooljaar 2021-2022. De commissie zet de bespreking van dit ontwerp van decreet voort.

donderdag 21 januari 2021, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: ontwerp van decreet

De onderwijsdoelen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal zou moeten kennen en kunnen. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In die eindtermen is veel aandacht voor onder meer STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitale competenties, ondernemingszin en financiële geletterdheid. Ze worden stapsgewijs ingevoerd, te beginnen met het eerste jaar van de tweede graad in het schooljaar 2021-2022. De commissie zet de bespreking van dit ontwerp van decreet voort en stemt er eventueel over.

donderdag 28 januari 2021, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

donderdag 28 januari 2021, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jan Laeremans
Vlaams Belang

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 21 januari 2021