U bent hier

Commissie voor Onderwijs

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 30 januari 2020, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Vlaamse Talenplatform voor een talenplan

Het Vlaams regeerakkoord wil expliciet talenstudies, meertaligheid en geletterdheid versterken. In het Vlaams Talenplatform verenigen zich alle universitaire talenopleidingen en een groeiende groep van docenten en leerkrachten in talencentra, hogescholen, het volwassenenonderwijs en het basis- en secundair onderwijs. Dit platform wijst op het belang van een talenplan dat wil inzetten op het taalbewustzijn en de taalbeheersing van onze jongeren, de instroom in talenopleidingen wil bevorderen en zo meer gekwalificeerde taalleraren wil afleveren. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Liesbet Heyvaert, vicedecaan Taal- en Letterkunde KU Leuven, met Lars Bernaerts, Vakgroep Letterkunde UGent, met Luc Herman, vicedecaan Letteren en Wijsbegeerte UAntwerpen en met Rik Vosters van het Departement Taal- en Letterkunde VUB.

donderdag 30 januari 2020, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Geplande verlaging leerplichtleeftijd

Vanaf 1 september 2020 moeten alle kinderen van vijf jaar naar de kleuterklas. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bracht hierover een advies uit, en vroeg daarin aandacht voor de gevolgen van deze maatregel, zoals het bijhouden van aan- en afwezigheden en de verplichting van levensbeschouwelijk onderwijs. Hoe wil minister Ben Weyts de nieuwe leerplicht concreet invoeren? Wat zijn de gevolgen van afwezigheden om te kunnen starten in het lager onderwijs? Wat zijn de verplichtingen voor het thuisonderwijs?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Jan Laeremans
Vlaams Belang

Commissiesecretarissen

Guy Mendonck
+32 2 552 13 29

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Annick Lambrecht aan minister Ben Weyts
990 (2019-2020)
van Steve Vandenberghe aan minister Ben Weyts
991 (2019-2020)
van Johan Danen aan minister Ben Weyts
999 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Overheid is volledig bevoegd voor de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen: basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

Meer informatie

Situatie op 27 januari 2020