U bent hier

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 23 september 2021, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

30 kilometer per uur in bebouwde kom: voorstel van decreet

De Vlaamse Regering heeft zich tot doel gesteld om het aantal jaarlijkse verkeersdoden tot nul terug te brengen tegen 2050. In de Stockholm Declaration wordt in dit verband gepleit voor het invoeren van een algemeen snelheidsregime van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom, met ruimte voor afwijkingen. Sinds 1 januari 2021 heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dit regime ingevoerd, met positieve effecten voor de verkeersveiligheid, geluidshinder en de luchtkwaliteit. Ook een aantal Vlaamse steden hebben een zone 30 ingevoerd in de stadskern. Leden van de Groen- en de Vooruitfractie dienden samen een voorstel van decreet in om dit snelheidsregime in het hele Vlaamse Gewest in te voeren. De leden van de commissie bespreken dit voorstel van decreet en stemmen er eventueel over.

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Claes
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Robeyns
Vooruit

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Ampe
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Roosmarijn Beckers
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Johan Deckmyn
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Leo Pieters
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Geert Rits
+32 2 552 13 33

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Mobiliteit en Verkeer

De overheid moet ervoor zorgen dat mobiliteit en verkeer goed, vlot en veilig verlopen. Daarvoor moet de overheid regels opstellen waar iedereen zich aan te houden heeft en voldoende vervoersmogelijkheden voorzien met bus, tram of taxi.

Dossier

Openbare werken

De overheid moet ervoor zorgen dat door de aanleg van goede wegen, waterwegen enzovoort het verkeer goed, vlot en veilig kan verlopen.

Meer informatie

Situatie op 18 maart 2021