U bent hier

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 24 juni 2021, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Sterk openbaar vervoer: voorstel van resolutie

Met het decreet Basisbereikbaarheid wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. Het vervoeraanbod zal voortaan uit vier lagen bestaan: het treinnet als ruggengraat van het openbaar vervoer, het kernnet van bussen en trams tussen grote woonkernen, het aanvullend net met buslijnen dat zorgt voor het vervoer naar het kernnet en het treinnet, en ten slotte het vervoer op maat zoals buurtbussen en taxi’s. Leden van de Vooruitfractie en van de Groenfractie vrezen dat er geen duurzame modal shift zal gebeuren, en dat er vervoersarmoede zal ontstaan door het wegvallen van buslijnen in de openbaarvervoersplannen. Ze dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om via een audit na te gaan welke impact de plannen hebben op vervoersarmoede, maximumtarieven op te leggen voor vervoer op maat en te voorzien in overlegmomenten met de gebruikers van het openbaar vervoer. De leden van de commissie bespreken het voorstel van resolutie en stemmen erover.

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Claes
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Robeyns
Vooruit

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Ampe
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Roosmarijn Beckers
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Johan Deckmyn
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Leo Pieters
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Geert Rits
+32 2 552 13 33

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Stijn Bex aan minister Lydia Peeters
3691 (2020-2021)
van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
3777 (2020-2021)
van Bert Maertens aan minister Lydia Peeters
3786 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Mobiliteit en Verkeer

De overheid moet ervoor zorgen dat mobiliteit en verkeer goed, vlot en veilig verlopen. Daarvoor moet de overheid regels opstellen waar iedereen zich aan te houden heeft en voldoende vervoersmogelijkheden voorzien met bus, tram of taxi.

Dossier

Openbare werken

De overheid moet ervoor zorgen dat door de aanleg van goede wegen, waterwegen enzovoort het verkeer goed, vlot en veilig kan verlopen.

Meer informatie

Situatie op 21 juni 2021