U bent hier

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 januari 2021, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Overheidsopdracht Mobiliteitscentrale

In uitvoering van het decreet Basisbereikbaarheid uit 2019 zullen vanaf 1 januari 2022 de huidige belbuscentrales in de verschillende provincies vervangen worden door de nieuwe Mobiliteitscentrale. Deze Mobiliteitscentrale zal de operationele regiefunctie uitoefenen binnen het vervoer op maat, en zal ook instaan voor het plannen, boeken en betalen van ritten. Er wordt gevreesd dat het verdwijnen van de belbuscentrale tot vervoersarmoede kan leiden op het platteland. De Lijn zou aanvankelijk meedingen in de overheidsopdracht voor deze centrale, maar recent bleek dat ze afhaakt wegens te hoge risico’s. Hoe staat minister Lydia Peeters hiertegenover? Hoe zal de Mobiliteitscentrale haar werking organiseren? Welke stappen moeten nog worden gezet voor de start van de centrale op 1 januari 2022? Wat is de toekomst van de medewerkers van de huidige belbuscentrales?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Claes
Vlaams Belang

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Ampe
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Roosmarijn Beckers
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Johan Deckmyn
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Leo Pieters
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Geert Rits
+32 2 552 13 33

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van de Vlaamse Regering
52 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed)
Verslaggever
van Mercedes Van Volcem aan minister Lydia Peeters
1511 (2020-2021)
van Martine Fournier aan minister Lydia Peeters
1542 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Mobiliteit en Verkeer

De overheid moet ervoor zorgen dat mobiliteit en verkeer goed, vlot en veilig verlopen. Daarvoor moet de overheid regels opstellen waar iedereen zich aan te houden heeft en voldoende vervoersmogelijkheden voorzien met bus, tram of taxi.

Dossier

Openbare werken

De overheid moet ervoor zorgen dat door de aanleg van goede wegen, waterwegen enzovoort het verkeer goed, vlot en veilig kan verlopen.

Meer informatie

Situatie op 23 januari 2021