U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 15 juni 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Zwerfvuilcharter

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. De hoeveelheid plastic die als zwerfvuil in de natuur terechtkomt, blijft groeien. Recent kondigde minister Zuhal Demir daarom een zwerfvuilcharter aan, een samenwerkingsovereenkomst tussen de sector, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en administraties zoals OVAM. Om dit charter kracht bij te zetten wil ze dertig handhavers aanwerven. Welke bijkomende maatregelen wil ze nog nemen? Komt er ook een zogenaamde Green Deal met de verpakkingssector? Wat met het aspect van statiegeld om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen?

woensdag 16 juni 2021, 9.15u - Zaal Antoon Van Dyck

Vergelijkende studie naar elektriciteits- en aardgasprijzen

Uit een vergelijkende studie van PricewaterhouseCoopers naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de omringende landen blijkt dat vooral de gezinnen en kmo’s die zijn aangesloten op laagspanning een erg hoge elektriciteitsfactuur betalen. De belastingen, heffingen en certificatenregelingen liggen disproportioneel hoog in vergelijking met de andere gewesten en de buurlanden. Hieruit blijkt de noodzaak om de spreiding van de lasten op de energiefactuur te herbekijken. Hoe bekijkt minister Zuhal Demir de resultaten van de studie? Wil ze maatregelen nemen om de extra lasten op de energiefactuur te verminderen? Welke onderdelen uit de elektriciteitsfactuur kunnen worden verschoven naar de fossiele-energiefactuur?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Gwenny De Vroe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bruno Tobback
Vooruit

Tweede ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hannes Anaf
Vooruit
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Carmen Ryheul
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Van Hulle
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Wim Verheyden
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07
Duncan Braeckevelt
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir
3554 (2020-2021)
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3648 (2020-2021)
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3653 (2020-2021)
van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
3680 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 28 april 2021