U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 22 september 2020, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Verhoogde klimaatdoelstellingen Europese Commissie

Op basis van een impactstudie heeft de Europese Commissie beslist om de klimaatdoelstellingen te verhogen: tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa met 55 procent verminderen in plaats van de oorspronkelijk begrote 40 procent. Vlaanderen heeft zijn ambitie voor deze verlaging op 32,6 procent gelegd. Hoe bekijkt minister Zuhal Demir dit nieuwe streefcijfer van de Europese Commissie? Wat is haar oordeel over de impactstudie? Wat zijn de gevolgen van een en ander voor de Vlaamse doelstellingen? Welke maatregelen zal ze nemen om het nieuwe cijfer te halen? Is er een link met het relancebeleid van de Vlaamse Regering na corona?

woensdag 23 september 2020, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Aanpak droogteproblematiek: voorstel van resolutie 

Naar aanleiding van de aanhoudende droogteperiode en de beperkte waterbeschikbaarheid, en de toenemende inname van open ruimte gecombineerd met verdere verharding, hielden de leden van de commissie in het voorjaar van 2020 hoorzittingen over de droogteproblematiek in Vlaanderen. In het licht hiervan dienden twee leden van de sp.a-fractie een voorstel van resolutie in waarin ze onder andere vragen om het aantal private waterputten in kaart te brengen en om een onderbouwd afschakelplan op te maken. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80). 

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Imade Annouri aan minister Zuhal Demir
3198 (2019-2020)
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3219 (2019-2020)
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3255 (2019-2020)
van Sam Van Rooy aan minister Zuhal Demir
3327 (2019-2020)
van Johan Danen aan minister Zuhal Demir
3416 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 28 januari 2020