U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 2 maart 2021, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Export van plasticafval

Uit de media blijkt dat er in de haven van Antwerpen illegale transporten van vervuild plasticafval vertrekken. De controle door de Milieu-inspectie hierop zou tekortschieten door een gebrek aan controlepersoneel. Een en ander heeft negatieve gevolgen voor het milieu in de landen waar het plasticafval in de natuur terechtkomt. Is minister Zuhal Demir op de hoogte van deze criminele praktijken? Komen er meer inspecteurs? Wil ze de eigen verwerkingscapaciteit verhogen, zodat er minder afval moet worden uitgevoerd? Welke acties wil ze ondernemen om deze illegale circuits te stoppen?

woensdag 3 maart 2021, 9.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Investeringen in ventilatie: voorstel van resolutie

Er is wetenschappelijk aangetoond dat het coronavirus zich kan verspreiden via fijne druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Een goede ventilatie en verversing van de binnenlucht doet de kans op besmetting aanzienlijk dalen. Leden van de sp.a-fractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in het relanceplan Vlaamse Veerkracht voldoende middelen uit te trekken voor investeringen in ventilatie en werk te maken van ventilatieadviezen op maat. De leden van de verenigde commissies Economie, Leefmilieu en Welzijn bespreken dit voorstel van resolutie en stemmen erover.

woensdag 3 maart 2021, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Europese koolstofheffing

De Europese Commissie wil de bestaande techniek van koolstofheffingen via het ETS-systeem uitbreiden naar fossiele brandstoffen voor verwarming of transport. Om die zogenaamde ETS-richtlijn aan te passen, is het akkoord van de EU-lidstaten nodig. De Vlaamse Regering liet weten hier weigerachtig tegenover te staan wegens bezorgdheid over de kostenefficiëntie. Wat zijn hiervoor de argumenten? Wordt het standpunt van de Vlaamse Regering gedeeld door de andere regeringen in België? Verwacht minister Zuhal Demir dat de Europese Commissie rekening houdt met de Vlaamse bekommernissen? Hoe wil ze de effecten van een mogelijke Europese koolstofheffing voor de Vlaamse gezinnen en economie berekenen?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
1862 (2020-2021)
van Bruno Tobback aan minister Zuhal Demir
1877 (2020-2021)
van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
1968 (2020-2021)
van Steven Coenegrachts aan minister Zuhal Demir
1989 (2020-2021)
van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
2000 (2020-2021)
van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
2066 (2020-2021)
van Jos D'Haese aan minister Zuhal Demir
2166 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 24 juni 2020