U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 18 mei 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Bodemsanering stookolietanks: hoorzitting

Lekken in ondergrondse stookolietanks kunnen de eigenaars ervan met hoge kosten opzadelen om de vervuilde bodem te laten saneren. Recent besliste minister Zuhal Demir daarom om de stookoliesector te verplichten tegen 31 mei een stookoliefonds op te richten. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Ann Cuyckens en Filip De Naeyer van de OVAM, met Wim De Wulf van de Belgische Petroleum Federatie, met Willem Voets van Informazout en met Johan Mattart van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars vzw.

woensdag 19 mei 2021, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Gwenny De Vroe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bruno Tobback
Vooruit

Tweede ondervoorzitter

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 20 oktober 2020