U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 11 mei 2021, 15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Aanpak drugsafval

Minister Zuhal Demir stelde onlangs een plan van aanpak voor om plaatsen waar drugsafval wordt gedumpt op te ruimen. Daarbij worden veel diensten betrokken. Ook wil ze een federaal boetefonds in het leven roepen, zodat de opruimkosten worden betaald door veroordeelde drugsbendes. Hoe zal ze komen tot deze geïntegreerde aanpak? Welke partners zal ze betrekken? Zal OVAM de acties met andere diensten coördineren? Wat met het boetefonds?

woensdag 12 mei 2021, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Klimaatsubsidies aan industrie

Uit cijfers van de European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) blijkt dat Vlaanderen sinds 2013 subsidies ter waarde van 323 miljoen euro gaf aan de energie-intensieve industrie ter compensatie voor haar indirecte klimaatkosten. Daarmee bekleedt Vlaanderen de tweede plaats in de Europese rangschikking, wat tot kritiek leidt bij onder andere klimaatactivisten. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover deze cijfers? Hoe reageert ze op de kritiek? Hoe wil ze de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik in de intensieve industrie doen dalen?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Gwenny De Vroe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bruno Tobback
Vooruit

Tweede ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hannes Anaf
Vooruit
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Carmen Ryheul
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Van Hulle
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Wim Verheyden
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Johan Danen aan minister Zuhal Demir
2658 (2020-2021)
van Gwenny De Vroe aan minister Zuhal Demir
3074 (2020-2021)
van Johan Danen aan minister Zuhal Demir
3184 (2020-2021)

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 19 januari 2021