U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 22 juni 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Vervuilende stoffen in drinkwater

OVAM maakte in 2019 een zogenaamde white paper op over nieuwe verontreinigende stoffen die in de bodem en in het water terechtkomen, en voerde daarom onderzoek uit naar de aanwezigheid van drie stoffen: tert-butylalcohol, 1-4-dioxaan en poly-perfluoralkylstoffen (PFAS). Welke andere stoffen worden nog gemonitord? Welke methodologie hanteert minister Zuhal Demir om nieuwe stoffen toe te voegen? Is er al een normenkader uitgewerkt voor de aanwezigheid van PFOS/PFAS in het leidingwater? Wat met drugs en drugsafval in het drinkwater?

woensdag 23 juni 2021, 9.00u - Zaal Pieter Bruegel

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): hoorzitting

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd in december 2001 opgericht in het kader van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt, en staat onder toezicht van het Vlaams Parlement. Vandaag houden de commissieleden een hoorzitting met Pieterjan Renier en Ronnie Belmans van de VREG een hoorzitting over de stand van zaken in een reeks actuele dossiers die de VREG behandelt, zoals de invoering van een capaciteitstarief en problemen met distributienettarieven die ontstonden met het wegvallen van de terugdraaiende teller.

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Gwenny De Vroe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bruno Tobback
Vooruit

Tweede ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hannes Anaf
Vooruit
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Carmen Ryheul
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Van Hulle
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Wim Verheyden
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
3653 (2020-2021)
van Bart Dochy aan minister Zuhal Demir
3802 (2020-2021)
van Kim De Witte aan minister Zuhal Demir
3867 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 17 maart 2021