U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 21 september 2021, 13.30u - Zaal Pieter Bruegel

Wolvenaanvallen in Limburg

De voorbije weken werden in Limburg verschillende grotere dieren doodgebeten door een wolf. Het Wolf Fencing Team, een vrijwilligersnetwerk, roept op om weides te beveiligen met speciale afrastering. De Vlaamse overheid komt tegemoet in de kosten voor deze afrastering voor professionele dierenhouders. Minister Zuhal Demir nam kort na de aanvallen deel aan het zogenaamde wolvenoverleg. Wat is daar uit de bus gekomen? Welke maatregelen wenst ze te nemen? Is er sprake van een probleemwolf, die minder schuw is in de nabijheid van mensen? Wat met het wolvenprotocol?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Gwenny De Vroe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bruno Tobback
Vooruit

Tweede ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hannes Anaf
Vooruit
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Carmen Ryheul
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Van Hulle
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Wim Verheyden
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07
Duncan Braeckevelt
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van de Vlaamse Regering
194 (2019-2020) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid

Te behandelen documenten

van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
4328 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 2 juni 2021