U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 21 oktober 2020, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Vlaamse klimaatdoelstelling broeikasgasemissies

Uit het jongste voortgangsrapport van het Vlaams mitigatieplan 2013-2020 blijkt dat Vlaanderen zijn doelstellingen inzake uitstoot van broeikasgassen niet haalt. Een reden hiervoor is dat de emissies in onder meer de transportsector te weinig dalen. Vlaanderen zal dus emissierechten moeten kopen in het buitenland. Hoe staat minister Zuhal Demir tegenover de cijfers uit het rapport? Heeft ze reeds gesprekken aangeknoopt met andere landen voor de aankoop van emissierechten, en hoeveel bedraagt die factuur? Zal ze maatregelen nemen om het Vlaams Energie- en Klimaatplan aan te passen? Pleegt ze overleg met haar federale collega’s?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Andries Gryffroy aan minister Zuhal Demir
318 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 2 juni 2020