U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 28 januari 2020, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Mobiele mantelzorgwoningen: conceptnota

Met een conceptnota kunnen parlementsleden wegen op het beleid: ze signaleren daarin lacunes in de regelgeving en doen suggesties voor verbetering. Het Vlaams Mantelzorgplan wil ouderen langer in hun vertrouwde omgeving laten wonen, maar het kan soms onmogelijk zijn om hun bestaande woning of die van hun mantelzorger daarvoor aan te passen. Hier kan een mobiele woonunit in de tuin een oplossing bieden. De regelgeving bevat echter nog geen bepalingen om zo’n woonunit rechtsgeldig te plaatsen. Leden van de CD&V-fractie dienden daarom een conceptnota in, waarbij ze concrete voorstellen doen om, naar analogie met het Nederlandse systeem, dergelijke woonunits te kunnen plaatsen. De leden van de commissie bespreken de conceptnota

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Carina Van Cauter aan minister Zuhal Demir
832 (2019-2020)
van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir en minister Lydia Peeters
1035 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 27 januari 2020