U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 20 april 2021, 15.00u - Zaal Jan Van Eyck

Vernietiging vergunning grondwaterwinning

Vlaanderen kampt met waterschaarste, versterkt door de hete zomers van de voorbije jaren. Grondwaterwinningen zijn dan ook gebonden aan strenge voorwaarden. De Raad van State vernietigde recent een vergunning voor grondwaterwinning van een landbouwbedrijf. De reden hiervoor was dat onvoldoende aangetoond kan worden dat het water oppompen geen nadelige invloed zal hebben op de natuur. Hoe reageert minister Zuhal Demir op deze vernietiging? Wat houdt dit in voor haar beleid? Wil ze bestaande vergunningen laten doorlichten?

woensdag 21 april 2021, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

vrijdag 23 april 2021, 9.30u - Zaal Koepel

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van scholen, woonzorgcentra, culturele infrastructuur en woningen. In dit verband houden de leden een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Gezondheidsraad, het Agentschap Facilitair Bedrijf, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

vrijdag 23 april 2021, 14.00u - Zaal Koepel

Ventilatie: hoorzitting

Om de verspreiding van het coronavirus via aërosolen tegen te gaan, is voldoende ventilatie nodig in binnenruimtes. Leden van de Vooruitfractie dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een programma op te stellen voor de aankoop van CO2-meters, ventilatieadviezen uit te werken en budgetten uit te trekken binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verbeteren van de ventilatie van scholen, woonzorgcentra, culturele infrastructuur en woningen. In dit verband houden de leden een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, van Ventibel en van IDEWE.

 

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Gwenny De Vroe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bruno Tobback
Vooruit

Tweede ondervoorzitter

Plaatsvervangende leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Hannes Anaf
Vooruit
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Carmen Ryheul
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Stefaan Sintobin
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Tommelein
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Bart Van Hulle
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Wim Verheyden
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07
Duncan Braeckevelt
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
2604 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 17 april 2021