U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 17 december 2019, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Energie- en klimaatbeleid: aanbevelingen SERV

Verleden week stelde de Vlaamse Regering haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voor. In de aanloop hiervan heeft de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een aantal aanbevelingen gedaan. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van de SERV.

woensdag 18 december 2019, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Energie- en klimaatbeleid: gedachtewisseling

Verleden week stelde de Vlaamse Regering haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voor. Daags nadien hielden de volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering hierover een actualiteitsdebat, vandaag wisselen de leden van de commissie met minister Zuhal Demir meer in detail van gedachten over dit plan.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Dossier

Natuur en Milieu

Onder de bevoegdheid voor natuur en milieu verstaan we de regels over het Vlaamse leefmilieu, de waterlopen, de landinrichting, natuurbehoud en dierenwelzijn.

Dossier

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening gaat over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen. Ruimtelijke Ordening heeft dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, ...

Dossier

Energie

De bevoegdheid van de Vlaamse overheid inzake energie is zeker niet volledig. Vlaanderen regelt de distributie van energie, de nieuwe energiebronnen, de groene energie, het zuinig omgaan met energie en de energiebesparing.

Meer informatie

Situatie op 14 december 2019