U bent hier

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 16 oktober 2019, 9.30u - Zaal Jan Van Eyck

Nationaal Energie- en Klimaatplan  en de 2020-doelstellingen

De 2020-doelstellingen van de EU bepalen o.a. dat de EU  t.o.v 1990 20% minder broeikasgas moet uitstoten. Volgens de Europese  rekenmethodiek is de kans reëel dat Vlaanderen zijn doelstelling in dat kader zal halen. Toch is er nog een echte trendbreuk nodig om alle energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. België moet daartoe voor eind 2019 aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorleggen. Het regeerakkoord zegt dat de Vlaamse regering tegen eind 2019 het Vlaams en het geïntegreerd Nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 zal afronden. 

Minister Demir zei in de media dat “Vlaanderen de Europese klimaatdoelen tegen 2020 wellicht niet zal halen” en dat ze “ook geen bijkomende maatregelen zal doorvoeren”. Vlaamse  volksvertegenwoordigers vragen haar om die uitspraken toe te lichten, wat dan wel de meest recente broeikasgasemissiedata voor Vlaanderen zijn?; welke mechanismen zij zal gebruiken om toch aan de Europese verplichtingen te voldoen?; welke aanbevelingen van de Europese Commissie en van een recente volksbevraging zij wel of niet zal overnemen in het energie- en klimaatplan? en op welke termijn de minister denkt een aangepast Vlaams en Nationaal plan te kunnen voorstellen?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Klaas Brusselmans
+32 2 552 13 07

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Tine Van den Brande aan minister Zuhal Demir
51 (2019-2020)

Meer informatie

Situatie op 14 oktober 2019