U bent hier

Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 28 oktober 2020, 9.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: gedachtewisseling

Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie bestaat uit twee grote pijlers, namelijk marktordening en plattelandsontwikkeling. Momenteel is het GLB voor de periode 2021 tot 2027 in voorbereiding. De leden van de commissie wisselen over het GLB en over de invulling van het Vlaams Strategisch GLB-Plan van gedachten met vertegenwoordigers van het Departement Landbouw en Visserij, van de Boerenbond, van het Algemeen Boerensyndicaat, van de Universiteit Antwerpen en van Natuurpunt.

 

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Tom Ongena
Open Vld

Commissiesecretarissen

Dirk Mattens
+32 2 552 13 40

Dossiers in deze commissie

lachende boer met koe

Dossier

Landbouw en Visserij

Dit thema heeft betrekking op het beleid voor de landbouw, de zeevisserij en de promotie van landbouw, tuinbouw en zeevisserij. De basis voor het landbouw en visserijbeleid is in grote mate de Europese afspraken en regels.

Meer informatie

Situatie op 4 december 2019