U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 3 maart 2021, 9.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Investeringen in ventilatie: voorstel van resolutie

Er is wetenschappelijk aangetoond dat het coronavirus zich kan verspreiden via fijne druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Een goede ventilatie en verversing van de binnenlucht doet de kans op besmetting aanzienlijk dalen. Leden van de sp.a-fractie dienden daarom een voorstel van resolutie in, waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om in het relanceplan Vlaamse Veerkracht voldoende middelen uit te trekken voor investeringen in ventilatie en werk te maken van ventilatieadviezen op maat. De leden van de verenigde commissies Economie, Leefmilieu en Welzijn bespreken dit voorstel van resolutie en stemmen erover.

donderdag 4 maart 2021, 9.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Positie laaggeschoolden op arbeidsmarkt

Een rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) toont aan dat Vlaamse laaggeschoolden het in vergelijking met de buurlanden moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. De HRW pleit dan ook voor levenslang leren, positieve werkgelegenheidsstimuli en begeleiding van de meest kwestbaren naar werk. Hoe staat minister Hilde Crevits tegenover de bevindingen uit het rapport? Hoe wil ze de aanbevelingen omzetten in beleidsacties? Welke rol ziet ze voor overheidsdiensten om arbeidskansen te bieden aan kwetsbare personen?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Cuypers
+32 2 552 13 41

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld: maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), lokale dienstenbedrijven die iensten aanbieden zoals strijken, aanvullende thuiszorg, fietsen herstellen ...

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. De belangrijkste actor is de VDAB.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven, en ook de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 16 juli 2020