U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 23 september 2021, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Individueel maatwerk

De Vlaamse Regering werkt aan een nieuw regelgevend kader voor individuele inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij (in eerste instantie) reguliere werkgevers. Ze wil de drempel voor tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of een begeleidingspremie. De komende maanden wordt het ontwerp van decreet definitief vormgegeven. Over dit maatwerk bij individuele inschakeling houden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van VDAB, van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van de Groep Maatwerk en van de Koepel Lokale Diensteneconomie.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vaste leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Yves Buysse
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Ilse Malfroot
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Tom Ongena
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Sterckx
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Johan Cuypers
+32 2 552 13 41

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld: maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), lokale dienstenbedrijven die iensten aanbieden zoals strijken, aanvullende thuiszorg, fietsen herstellen ...

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. De belangrijkste actor is de VDAB.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven, en ook de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 11 juni 2020