U bent hier

Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 januari 2021, 9.00u - Zaal Peter Paul Rubens

IBO: verslag Rekenhof

Via een individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) volgt een werkloze gedurende één tot zes maanden een opleiding binnen een bedrijf en krijgt hij daarna een arbeidscontract. Tijdens de duur ervan behoudt de IBO-cursist zijn uitkering en krijgt hij een vergoeding van VDAB. Het Rekenhof onderzocht van 14.846 IBO-cursisten uit 2015 het profiel van de instromers, de competentieversterking, de invulling van knelpuntvacatures en de tewerkstelling op lange termijn. De leden van de commissie bespreken het verslag van dit onderzoek met minister Hilde Crevits, met Andy Rebrée en Jo Baele van het Rekenhof en met Wim Adriaens van VDAB.

donderdag 28 januari 2021, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Gevolgen brexit voor Vlaamse economie: gedachtewisseling

Eind 2020 bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over een handelsverdrag als sluitstuk van de brexit. Dit akkoord zal ingrijpende gevolgen hebben voor de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie. Vlaamse bedrijven zullen bijvoorbeeld geconfronteerd worden met douaneprocedures en invoercertificaten voor hun handel met de UK. De leden van de commissie wisselen hierover van gedachten met minister Hilde Crevits.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vaste leden

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Yves Buysse
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Ilse Malfroot
Vlaams Belang
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Tom Ongena
Open Vld
Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Sterckx
Vlaams Belang

Toegevoegde leden

Commissiesecretarissen

Johan Cuypers
+32 2 552 13 41

Dossiers in deze commissie

Dossier

Economie

In de bevoegdheid Economie ondersteunt de Vlaamse Overheid de Vlaamse economie: de ondernemers, de KMO's, handelaars enz. Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid Economie sterk uitgebreid.

Dossier

Sociale economie

De sociale economie, dat zijn bijvoorbeeld: maatwerkbedrijven (de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen), lokale dienstenbedrijven die iensten aanbieden zoals strijken, aanvullende thuiszorg, fietsen herstellen ...

Dossier

Werk

Het Vlaamse Gewest is onder meer bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. Onder andere de regels rond dienstencheques, werkwinkels en vrijwilligerswerk vallen eronder. De belangrijkste actor is de VDAB.

Dossier

Wetenschap en Innovatie

Onder het thema Wetenschap en Innovatie valt de financiering van fundamenteel onderzoek aan universiteiten, nieuwe technologieën, het toepassen van wetenschappelijke nieuwigheden in de bedrijven, en ook de communicatie van wetenschap en techniek.

Meer informatie

Situatie op 28 januari 2021