U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 24 juni 2021, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Podium 19: hoorzitting

Tijdens de sluiting van de cultuursector door de coronacrisis konden geen producties voor een publiek worden opgevoerd. De vzw Brussels Philharmonic, in samenwerking met de andere kunstinstellingen in Vlaanderen, startte daarom een nieuw televisiekanaal, Podium 19 waar dergelijke producties werden uitgezonden. Naar aanleiding van het eindrapport over dit initiatief houden de leden van de commissie een hoorzitting met Gunther Broucke van Brussels Philharmonic en Vlaams Radiokoor en met Jo Martens van de VRT Studiedienst.

 

donderdag 24 juni 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Vlaams Audiovisueel Fonds: hoorzitting

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ondersteunt de creatie van audiovisuele producties zoals films, televisieprogramma’s en games financieel en met begeleiding en coaching. De leden van de commissie houden een hoorzitting met vertegenwoordigers van het VAF over zijn jaarverslag 2020.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 29 april 2020