U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 12 mei 2021, 10.00u - Zaal Hans Memling

Sportachterstand door coronacrisis

Door de coronacrisis moesten veel sportclubs hun werking stopzetten of tot een absoluut minimum herleiden, waardoor de instroom van nieuwe leden drastisch terugloopt. Een en ander leidt tot sportachterstand, en uit onderzoek over de lockdown in Portugal blijkt dat de fysieke conditie van jongeren met 20 tot 30 procent is afgenomen. Hoe staat minister Ben Weyts hiertegenover? Hoe wil hij de instroom in de sportclubs aanzwengelen? Hoe kan de sportachterstand worden weggewerkt, zodat jeugdige sporters opnieuw een conditie hebben die correspondeert met hun leeftijd? Kan het onderwijs hier een rol in spelen?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 25 maart 2021