U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 2 december 2020, 10.30u - Zaal Jan Van Eyck

Bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur is een basisvoorwaarde om te sporten. Het Vlaams Parlement keurde daarom in 2017 een decreet goed in waarin de beschikbare middelen prioritair ingezet worden op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. Het decreet biedt ook een structurele basis voor de verdere uitbouw van topsporttrainingsinfrastructuur. Uit de praktijk bleek dat een aantal criteria uit dat decreet een verfijning behoeven. Hiertoe diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in. De leden van de commissie bespreken het ontwerp van decreet en stemmen erover.

donderdag 3 december 2020, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Subsidies jeugdverblijven: ontwerp van decreet

De evaluatietrajecten voor jeugdverblijven die subsidies krijgen van de Vlaamse overheid lopen eind dit jaar af. In afwachting van nieuwe regelgeving om de subsidiëring uit verschillende decreten te stroomlijnen, stelt de Vlaamse Regering als overgangsbepaling een verlenging met een jaar voor van de huidige beleidsperiode. De leden van de commissie bespreken dit ontwerp van decreet met minister Benjamin Dalle en stemmen erover.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 23 oktober 2019