U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 17 juni 2021, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Viering 11 juli in Brussel

Vorig jaar kon de jaarlijkse 11 juliviering in Brussel door de coronacrisis slechts in beperkte vorm plaatsvinden. Ook dit jaar zullen geen grootse festiviteiten mogelijk zijn door de coronamaatregelen, maar de vzw Vlaanderen Feest! heeft de 19 lokale Brusselse gemeentebesturen aangeschreven om hun te wijzen op de feestelijkheden die wel mogelijk zullen zijn. Welk ondersteuningsaanbod komt er vanuit Vlaanderen Feest!? Is er al reactie geweest van gemeentebesturen, en zo ja, welke? Heeft minister-president Jan Jambon weet van andere evenementen die worden georganiseerd?

 

donderdag 17 juni 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Cyberpesten: hoorzitting

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met academische experts Elfi Baillien en Gie Deboutte, en met vertegenwoordigers van het Kinderrechtencommissariaat, van Mediawijs.be en van Pimento.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 23 april 2020