U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 30 september 2021, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Resultaten recente Interministeriële Conferentie Cultuur

Onlangs kwam de Interministeriële Conferentie Cultuur samen, waar de verschillende cultuurministers in België de dossiers bespreken die de grenzen van hun eigen deelstaat overschrijden. Op de agenda stonden onder andere een evaluatie van de culturele testevenementen die de voorbije zomer plaatsvonden in Vlaanderen en Wallonië, en de geplande hervorming van het kunstenaarsstatuut. Wat zijn hiervan de resultaten? Welke wijzigingen aan het kunstenaarsstatuut liggen op tafel? Kan minister-president Jan Jambon duiden wat de teneur van de discussies was? Wat met het beleid inzake giften?

donderdag 30 september 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Subsidies voor ‘Wel Jong Niet Hetero’

De jongerenvereniging ‘Wel Jong Niet Hetero’ zal voor de volgende subsidieperiode minder werkingsmiddelen toegekend krijgen, na een negatief advies van de erkenningscommissie op basis van de ingediende beleidsnota. De organisatie reageerde teleurgesteld op de verlaging van de subsidies en stelde dat de Vlaamse Regering de veiligheid van lgbtqi+-jongeren geen prioriteit vindt. Minister Benjamin Dalle liet weten dat hij de werking van de organisatie in de toekomst wil professionaliseren. Wat houdt dit in? Op basis waarvan werd beslist de subsidies te verlagen? Komt de werking van Wel Jong Niet Hetero in het gedrang hierdoor? Welke acties wil hij ondernemen ten bate van lgbtqi+-jongeren?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Filip Brusselmans aan minister Benjamin Dalle
4538 (2020-2021)
van Tinne Rombouts aan minister Benjamin Dalle
4583 (2020-2021)
van Freya Perdaens aan minister Benjamin Dalle
4593 (2020-2021)
van Jeremie Vaneeckhout aan minister Benjamin Dalle
4606 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 16 januari 2020