U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 6 mei 2021, 9.00u - Zaal Jan Van Eyck

Strategische visienota Cultureel Erfgoed: hoorzitting

Het Cultureelerfgoeddecreet (CED) uit 2017 bepaalt dat de minister van Cultuur in de loop van de regeerperiode een strategische visienota Cultureel Erfgoed indient bij het Vlaams Parlement. Minister van Cultuur Jan Jambon diende op 1 april 2021 zijn strategische visienota in. Daarin formuleert hij acht beleidsprioriteiten om de doelstellingen van het cultureel erfgoedbeleid te behalen. In dit kader houden de leden van de commissie een hoorzitting met experts uit het domein cultureel erfgoed.

donderdag 6 mei 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Heikele situatie freelancejournalisten

Hoewel grote mediabedrijven het ondanks de coronacrisis goed doen, plukken de freelancejournalisten die er werken daar de vruchten niet van. De relancemiddelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor de sector, gaan ook naar de digitale transformatie van de mediabedrijven, en niet naar de journalisten zelf. Hoe wil minister Benjamin Dalle een oplossing aanreiken? Wil hij zorgen voor meer transparantie in de begroting en financiële stromen van de grote mediabedrijven? Hoe staat hij tegenover de evolutie om journalisten steeds meer freelance aan te werven in plaats van met een vast contract?

woensdag 12 mei 2021, 10.00u - Zaal Hans Memling

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon
3102 (2020-2021)
van Elisabeth Meuleman aan minister Jan Jambon
3104 (2020-2021)
van Chris Janssens aan minister Jan Jambon
3121 (2020-2021)
van Karin Brouwers aan minister Benjamin Dalle
3124 (2020-2021)
van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
3195 (2020-2021)

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 12 maart 2020