U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 2 juli 2020, 9.30u - Zaal Pieter Bruegel

Rekenmethodiek raming financiële schade coronacrisis: hoorzitting

De coronacrisis heeft een grote financiële impact gehad op heel wat sectoren. De cultuursector in het bijzonder is zeer zwaar getroffen: theatertournees werden afgelast, optredens konden niet doorgaan, culturele centra moesten hun deuren sluiten, kunstenaars vielen zonder opdrachten, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, ... Over de rekenmethodiek voor de raming van deze financiële schade houden de leden van de commissie een hoorzitting met Sophie Cools, afdelingshoofd Subsidiëring bij Sport Vlaanderen en met Rita De Graeve, adviseur Cultuur en Economie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

donderdag 2 juli 2020, 13.30u - Zaal Pieter Bruegel

Deelname aan culturele events verminderd?

In de exitstrategie uit de coronacrisis kunnen er vanaf 1 juli opnieuw culturele evenementen plaatsvinden met een publiek van maximaal 200 personen. Uit onderzoek blijkt dat veel cultuurliefhebbers willen wachten op een vaccin vooraleer ze opnieuw een cultureel evenement bezoeken. Wil minister-president Jan Jambon acties ondernemen ter promotie van de cultuursector? Steunt hij het online aanbod van cultuurorganisaties? Wil hij de steunmaatregelen voor deze organisaties verlengen tot ze opnieuw op hun normale activiteitsgraad zitten?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 2 juli 2020