U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 29 januari 2020, 9.30u - Zaal Pieter Bruegel

Vlaamse culturele aankoopbeleid

Minister van Cultuur Jan Jambon stelde in zijn beleidsnota dat hij de kunstcollectie van Vlaanderen via een doordacht aankoopbeleid wilde aanvullen met kwaliteitsvolle hedendaagse kunst. Hij zou hiervoor de mogelijkheid onderzoeken om een private topstukkenstichting op te richten. De hoofdconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen uitte onlangs in de media kritiek op het Vlaamse culturele aankoopbeleid dat volgens hem tot een provincialisering zou leiden. Hoe staat de minister hiertegenover? Welke hiaten ziet hij in de huidige Vlaamse kunstcollectie? Hoe wil hij samenwerkingen op poten zetten met andere overheden? Hoe wil hij privé-eigenaars aansporen om hun collecties in bruikleen te geven?

donderdag 30 januari 2020, 9.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Vlaamse Netflix?

DPG Media, het moederbedrijf boven VTM, wil een betalende Vlaamse streamingdienst voor programma’s oprichten naar het voorbeeld van Netflix. Met deze streamingdienst wil het bedrijf de slinkende reclame-inkomsten uit het klassieke tv-aanbod compenseren. De andere zenders hebben voorlopig geen interesse om mee in te stappen. De Vlaams Regering uitte in het verleden haar goedkeuring voor deze Vlaamse Netflix. Heeft minister Benjamin Dalle al gesprekken gevoerd met DPG Media? Hoe ziet hij de toekomst van dit initiatief? Wat zal er gebeuren met de content van de openbare omroep die op VRT NU beschikbaar is? Wat met de rendabiliteit van de VRT, mocht ze mee instappen?

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Vera Jans aan minister Jan Jambon
843 (2019-2020)
van Katia Segers aan minister Benjamin Dalle
1059 (2019-2020)
van Steven Coenegrachts aan minister Jan Jambon
1078 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 27 januari 2020