U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 28 oktober 2020, 10.00u - Zaal Hans Memling

Coronacode oranje voor sport

Sinds 14 oktober geldt coronacode oranje voor de sportbeoefening. Hierdoor zijn alle indoorsportactiviteiten voor iedereen ouder dan 12 jaar verboden. Wat lag aan de basis van deze beslissing? Hoe heeft minister Ben Weyts hierover gecommuniceerd met de sportverenigingen? Wat zijn de gevolgen voor buitensporters? Komt er een uitzondering voor topsporters? Wat met de overgang naar code rood of terugkeer naar code geel?

donderdag 29 oktober 2020, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

donderdag 29 oktober 2020, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Relanceplan cultuursector: voorstellen van resolutie

De cultuur- en eventsector worden hard getroffen door de coronacrisis. Door de beperkende maatregelen kunnen ze minder publiek aantrekken, wat tot inkomensverlies leidt en kunstgezelschappen in hun voortbestaan bedreigt. Daarom pleiten zowel leden van de sp.a-fractie als leden van de meerderheidsfracties er in respectieve voorstellen van resolutie voor dat de Vlaamse Regering een relanceplan voor de cultuur- en evenementensector zou opstellen. De leden van de commissie hielden in dit verband vorige week een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de brede cultuur- en evenementensector, vandaag bespreken ze de voorstellen van resolutie samen met minister-president Jan Jambon en ze stemmen erover.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 23 oktober 2020