U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 16 oktober 2019, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Ethiek in de Sport

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES vzw) heeft onlangs een verkennende analyse gemaakt naar de Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport. Daaruit blijkt dat een positieve evolutie merkbaar is, maar volledige gendergelijkheid en inclusie van de diversiteit aan seksuele identiteiten in de sport is nog niet bereikt. De analyse formuleerde ook concrete aanbevelingen.

Vlaamse volksvertegenwoordigers vragen nu aan minister van Sport Weyts of hij evenveel belang hecht aan het thema van gender(on)gelijkheid en heteronormativiteit in de sport als zijn voorganger, wat zijn visie is op de aanbevelingen van de vzw ICES; welke initiatieven hij daarrond zal nemen en hoe hij de rol en de toekomst ziet van ICES.

donderdag 17 oktober 2019, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Uitstel beslissing werkingssubsidies jeugdhuizen

Op 1 oktober van dit jaar hadden de geprofessionaliseerde jeugdhuizen een beslissing moeten krijgen over hun werkingssubsidies voor de komende vier jaar. Door de regeringsvorming is die datum niet gehaald. Op 9 oktober hadden de jeugdhuizen nog steeds geen antwoord, zodat de tewerkstelling van de professionals in de jeugdhuizen onzeker is. Jeremie Vaneeckhout vraagt daarom aan minister Dalle of hij ondertussen een beslissing heeft genomen over de toekenning van de werkingssubsidies voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen, en zo niet, wanneer dan wel? Hoe denkt de minister de gevolgen op te vangen van het uitstel? en wat met jeugdhuizen die na 1 januari  nog een medewerker in vooropzeg hebben, maar hun werkingssubsidies niet verlengd zien?

 

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Meer informatie

Situatie op 14 oktober 2019