U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 januari 2021, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Culturele Hoofdstad Europa 2030

Elk jaar dragen twee Europese steden de titel van Culturele Hoofdstad van Europa, met als doel de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen tot hun recht te laten komen. In 2030 zal een Belgische stad die titel mogen voeren. De verschillende gemeenschappen in België zullen hierover tot consensus moeten komen. Is dit overleg reeds van start gegaan? Welke aanpak zal worden gehanteerd? Wil minister-president Jan Jambon een Vlaamse stad als culturele hoofdstad?

donderdag 28 januari 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Nieuwe beheersovereenkomst VRT

Op 10 december 2020 sloot de Vlaamse Regering een nieuwe vierjarige beheersovereenkomst met de VRT. Die bepaalt het kader waarbinnen de VRT haar opdracht moet vervullen. In de beheersovereenkomst 2021-2025 krijgt de VRT nieuwe taken, zoals verdere digitalisering, vechten tegen desinformatie, meer cultuur en diversiteit, maar ze moet dat met minder budget doen. Wat zijn de gevolgen van deze besparingen voor de producties? Zal Sporza nog steeds een sterk merk kunnen blijven, nu de VRT niet meer op dezelfde manier zal kunnen bieden op sportwedstrijden? Hoe wil minister Benjamin Dalle ervoor zorgen dat de VRT nog voldoende armslag heeft? Wat met het factcheckplatform? Behalve deze specifieke vragen aan minister Dalle houden de leden van de commissie over de beheersovereenkomst in het algemeen een hoorzitting met naast de minister ook de voorzitter en de CEO van de VRT.

 

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van het Kinderrechtencommissariaat
42 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Caroline Vrijens (kinderrechtencommissaris), Jean Pierre Verhaeghe (beleidsadviseur onderwijs Kinderrechtencommissariaat), Chris Vleugels (klachtenadviseur onderwijs, Kinderrechtencommissariaat), Sofie Van Rumst (beleidsadviseur, Kinderrechtencommissariaat) en Dominique van den Akker (adviseur Klachtenlijn, Kinderrechtencommissariaat)

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 28 januari 2021