U bent hier

Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 15 juni 2021, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Vlaamse inbreng in Europese digitalisering: voorstel van resolutie

De voorbije weken hielden de leden van de commissie verschillende gedachtewisselingen over hoe de Vlaamse Regering de topic digitalisering in haar Europabeleid aanpakt. Ter afronding hiervan dienden leden van de meerderheid een voorstel van resolutie in. Daarin vragen ze de Vlaamse Regering onder meer dat ze de Europese Commissie zou oproepen om Europese onderzoeksprojecten meer te bundelen, een actief beleid te voeren om nieuwe technologie te ondersteunen en bijzondere aandacht te besteden aan de digitale inclusie van ouderen. De leden van de commissie bespreken het voorstel van resolutie en stemmen erover.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Johan Deckmyn
Vlaams Belang

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Marianne Boone
+32 477 41 85 90

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier buitenlands beleid

Dossier

Buitenlands beleid

De Belgische deelstaten zijn verantwoordelijk voor de internationale aspecten van hun bevoegdheden. Vlaanderen voert voor al zijn bevoegdheden een buitenlands beleid. Dat gebeurt via internationaal geldende verdragen.

Dossier

Europese Instellingen

Een groot deel van de Vlaamse regelgeving is van Europese oorsprong. Vlaanderen heeft er belang bij dat Europese Unie (EU) rekening houdt met Vlaamse aandachtspunten.
Mensenmassa op een plein met neonreclame

Dossier

Internationaal Ondernemen

De Vlaamse overheid investeert in het internationaal ondernemen via Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

Dossier

Toerisme

Het Vlaamse toerismebeleid wil bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het toerisme in en naar Vlaanderen. Dat moet leiden tot meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn voor de inwoners van Vlaanderen.

Meer informatie

Situatie op 14 juni 2021