U bent hier

Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 21 oktober 2020, 9.00u - Zaal Jan Van Eyck

Verbod op onverdoofd slachten

In Vlaanderen is het sinds 1 januari 2019 verboden om dieren onverdoofd te slachten. Een aantal religieuze verenigingen trokken naar het Grondwettelijk Hof om het verbod te laten vernietigen. Een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie stelde in een advies dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten in strijd is met het Europees recht. Minister Ben Weyts liet weten het daar niet mee eens te zijn en wil het verbod met alle middelen handhaven. Hoe bekijkt hij het advies van het Europees Hof van Justitie? Wat zijn de gevolgen voor het Vlaamse decreet indien het advies wordt gevolgd? Welke maatregelen wil hij nemen? Wat bedoelde hij met zijn uitspraken? 

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Els Ampe
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Klaas Slootmans
Vlaams Belang

Commissiesecretarissen

Lut Moulaert
+32 2 552 13 39

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Bart Dochy aan minister Ben Weyts
3351 (2019-2020)
van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts
3498 (2019-2020)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Brussel en de Vlaamse Rand

Vlaanderen is in Brussel bevoegd voor het beleid van alle instellingen die zich tot de Nederlandstaligen richten. Het Vlaamse Brusselbeleid wil de band tussen Vlaanderen en Brussel én de Vlaamse aanwezigheid in Brussel versterken.

Dossier

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid en werd bij de laatste staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten. De materie gaat vele mensen aan het hart: gezelschapsdieren maken deel uit van vele gezinnen en Vlaand

Meer informatie

Situatie op 4 maart 2020