U bent hier

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 27 oktober 2020, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Jaarverslag Unia: gedachtewisseling

Unia is een interfederale openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het jaarverslag 2019 van Unia met Els Keytsman en Patrick Charlier, directeurs van Unia.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Sam Van Rooy
Vlaams Belang

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Willy Dirkx
+32 2 552 13 26

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Herman Teirlinkgebouw

Dossier

Vlaamse administratie

Onder het onderwerp Vlaamse Administratie vallen thema's zoals het eigen personeelsbeleid, de facilitaire dienstverlening, het vastgoedbeheer en het ICT-beleid, maar ook administratieve vereenvoudiging en betere kwaliteit van de regelgeving.

Dossier

Lokale overheden

De werking van de lokale en provinciale besturen wordt binnen de Vlaamse overheid ondersteund door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het agentschap bereidt de regelgeving met betrekking tot deze besturen voor.

Dossier

Stedelijk beleid

Onder Stedenbeleid vallen het Stedenfonds, stadsvernieuwingsprojecten, de stadsmonitor, de stadscontracten en de jaarlijkse ‘Thuis in de stad’-campagne.

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Dossier

Inburgering

Het beleid rond inburgering wil zorgen dat nieuwe burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Het integratiebeleid wil het samenleven van vele verschillende Vlamingen bevorderen.

Meer informatie

Situatie op 2 juni 2020