U bent hier

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

maandag 20 september 2021, 11.00u - Zaal Pieter Bruegel

dinsdag 21 september 2021, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Burgemeesterswissels in verschillende Vlaamse gemeenten

Op 14 juli 2021 keurde het Vlaams Parlement het decreet ter versterking van de lokale democratie goed. Hierdoor werd het eenvoudiger om in gemeentes waar bestuurlijke impasse dreigde, tot coalitiewissels te komen via een constructieve motie van wantrouwen. In augustus werd deze procedure in onder andere De Panne meteen toegepast, maar na een week werd de nieuwe meerderheid al opnieuw vervangen. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover? Hoe wil hij situaties zoals in De Panne in de toekomst vermijden? Is een bijsturing van het decreet nodig? Wat met het vertrouwen van de kiezer in de lokale politiek?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Sam Van Rooy
Vlaams Belang

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Tom Ongena
Open Vld

Commissiesecretarissen

Willy Dirkx
+32 2 552 13 26
Arent Meirhaeghe
+32 2 552 13 28

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Meer informatie

Situatie op 1 juli 2021