U bent hier

Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

maandag 21 juni 2021, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Wijziging Inburgeringsdecreet: hoorzitting

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen ook een vergoeding moeten betalen voor het volgen van de cursussen. De leden houden in dit verband een hoorzitting met Peter De Cuyper van HIVA KU Leuven, met Joke Drijkoningen van Ligo Centra voor Basiseducatie, met Paulien Natens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met Sandy Peeters van Atlas Antwerpen, en met Ann Vermorgen en Liselotte Hedebouw van de SERV.

dinsdag 22 juni 2021, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Inburgeringsdecreet: wijziging

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid goed. In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om het Inburgeringsdecreet op een aantal punten te wijzigen. Zo zal de doelgroep van mogelijke inburgeraars strikter worden afgebakend, de resultaatsverbintenis wordt strenger, en het taalniveau wordt hoger. Inburgeraars zullen ook een vergoeding moeten betalen voor het volgen van de cursussen. Vorige week startte de algemene bespreking van het ontwerp van decreet, en gisteren hielden de leden van de commissie in dit verband een hoorzitting. Vandaag zetten ze de bespreking voort met minister Bart Somers, eventueel gevolgd door de stemming over het ontwerp van decreet.

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Sam Van Rooy
Vlaams Belang

Tweede ondervoorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Tom Ongena
Open Vld

Commissiesecretarissen

Willy Dirkx
+32 2 552 13 26
Arent Meirhaeghe
+32 2 552 13 28

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Herman Teirlinkgebouw

Dossier

Vlaamse administratie

Onder het onderwerp Vlaamse Administratie vallen thema's zoals het eigen personeelsbeleid, de facilitaire dienstverlening, het vastgoedbeheer en het ICT-beleid, maar ook administratieve vereenvoudiging en betere kwaliteit van de regelgeving.

Dossier

Lokale overheden

De werking van de lokale en provinciale besturen wordt binnen de Vlaamse overheid ondersteund door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het agentschap bereidt de regelgeving met betrekking tot deze besturen voor.

Dossier

Stedelijk beleid

Onder Stedenbeleid vallen het Stedenfonds, stadsvernieuwingsprojecten, de stadsmonitor, de stadscontracten en de jaarlijkse ‘Thuis in de stad’-campagne.

Dossier

Gelijke kansen

Het beleid voor Gelijke Kansen richt zich op personen die door bepaalde kenmerken gediscrimineerd kunnen worden. Het gelijkekansenbeleid is een horizontale bevoegdheid. De bevoegde minister coördineert de initiatieven van de andere ministers.

Dossier

Inburgering

Het beleid rond inburgering wil zorgen dat nieuwe burgers kunnen deelnemen aan de samenleving. Het integratiebeleid wil het samenleven van vele verschillende Vlamingen bevorderen.

Meer informatie

Situatie op 21 juni 2021