U bent hier

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 11 mei 2021, 16.00u - Zaal Hans Memling

Debriefing Overlegcomité

Op de vergadering van het Overlegcomité van 11 mei 2021 bespreken de afvaardigingen van de Federale Regering en de deelregeringen de maatregelen die ze nodig achten om de corona-epidemie aan te pakken en de exitstrategie. Deze vergadering focust onder meer op het buitenplan dat op 8 mei in actie trad, en neemt de mogelijkheden voor de heropstart van de evenementensector en de amateursporten onder de loep. De leden van de commissie houden een debriefing met minister-president Jan Jambon over de genomen beslissingen.

 

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Hans Van Den Abbeele
+32 2 552 13 76

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van Matthias Diependaele
494 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed), Wivina Demeester (voorzitter expertengroep uitgavennormering), Jan Debucquoy (lid expertengroep uitgavennormering) en Erwin Eysackers (lid expertengroep uitgavennormering)
Verslaggever

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

van de Vlaamse Regering
780 (2020-2021) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid

Meer informatie

Situatie op 19 november 2019