U bent hier

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 15 oktober 2019, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Vlaams Ontwerpbegrotingsplan

De Europese Commissie beoordeelt de ontwerpbegrotingsplannen van alle lidstaten van de eurozone.  De federale regering bezorgt jaarlijks het ontwerpbegrotingsplan aan de Europese Commissie, en het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan is de bijdrage van de Vlaamse Regering aan dat federale ontwerpbegrotingsplan. De commissie bespreekt, onder voorbehoud van indiening, de huidige bijdrage van de  Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan.

 

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Hans Van Den Abbeele
+32 2 552 13 76

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers
  • Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management (Beleidsdomein Algemeen Beleid)

  • Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed (Beleidsdomein Financiën en Begroting)

  • Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme (Beleidsdomein Justitie)

Dossiers in deze commissie

Dossier

Financiën

De bevoegdheid financiën gaat over de verschillende belastingen die Vlaanderen kan heffen: de successierechten, de onroerende voorheffing, registratierechten, de verkeersbelasting, de heffing op leegstand en verkrotting enz....

Dossier

Begroting

De diensten van de Vlaamse Overheid maken elk jaar een begroting. Dat is de jaarlijkse inschatting van de inkomsten, en de belastingen die daarvoor moeten worden geheven, en de jaarlijkse planning van de uitgaven.

Dossier

Vlaamse Regering

Onder het thema Vlaamse Regering vallen alle documenten, vragen en interpellaties die over de werking van de Vlaamse Regering gaan.
Justitiehuis - (c) Sonia Vermeiren

Dossier

Justitie

Onder het beleidsdomein Justitie valt de inspraak bij het vervolgingsbeleid binnen de Vlaamse bevoegdheden, gedeeltelijk de uitvoering van straffen die de rechtbanken opleggen (justitiehuizen) en het jeugddelinquentierecht.

Meer informatie

Situatie op 14 oktober 2019