U bent hier

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Commissie actief van 9 oktober 2019 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 1 december 2020, 14.00u - Zaal Hans Memling

Begrotingsaanpassing 2020

De leden van de commissie bespreken vandaag de tweede aanpassing van de begroting 2020 goedkeuren, die vooral een verhoging van de coronaprovisie omvat. Dit zijn de middelen waaruit de Vlaamse Regering kan putten om de coronamaatregelen te financieren. Minister Matthias Diependaele kondigde in de vorige vergaderingen een substantiële verhoging van deze provisie aan. De leden stemmen over deze provisie die als amendement werd ingediend.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Hans Van Den Abbeele
+32 2 552 13 76

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

van de Vlaamse Regering
14 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
van Matthias Diependaele
494 (2020-2021) nr. 1
Externe sprekers
Matthias Diependaele (Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed), Wivina Demeester (voorzitter expertengroep uitgavennormering), Jan Debucquoy (lid expertengroep uitgavennormering) en Erwin Eysackers (lid expertengroep uitgavennormering)
Verslaggever
van de Vlaamse Regering
21 (2020-2021) nr. 1
Verslaggever

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Dossier

Financiën

De bevoegdheid financiën gaat over de verschillende belastingen die Vlaanderen kan heffen: de successierechten, de onroerende voorheffing, registratierechten, de verkeersbelasting, de heffing op leegstand en verkrotting enz....

Dossier

Begroting

De diensten van de Vlaamse Overheid maken elk jaar een begroting. Dat is de jaarlijkse inschatting van de inkomsten, en de belastingen die daarvoor moeten worden geheven, en de jaarlijkse planning van de uitgaven.

Dossier

Vlaamse Regering

Onder het thema Vlaamse Regering vallen alle documenten, vragen en interpellaties die over de werking van de Vlaamse Regering gaan.
Justitiehuis - (c) Sonia Vermeiren

Dossier

Justitie

Onder het beleidsdomein Justitie valt de inspraak bij het vervolgingsbeleid binnen de Vlaamse bevoegdheden, gedeeltelijk de uitvoering van straffen die de rechtbanken opleggen (justitiehuizen) en het jeugddelinquentierecht.

Meer informatie

Situatie op 29 november 2020