U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen

Commissie actief van 28 september 2016 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

woensdag 20 februari 2019, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Alternatieve financiering: kaderdecreet

De Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen bestudeert hoe de Vlaamse overheid sneller en meer zou kunnen investeren binnen het opgelegde begrotingskader. Publiek-private samenwerking (pps) is een van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een pps werkt een overheid samen met een of meerdere privébedrijven om een project te realiseren. Het kan gaan om het bouwen van publieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen of tunnels, maar ook publiek vastgoed zoals scholen, bibliotheken of sportinfrastructuur. Naast pps worden ook nog andere alternatieve financieringsvormen bestudeerd. Uit de werkzaamheden is gebleken dat het nuttig en wenselijk is om voor bepaalde aspecten van alternatieve financiering een wettelijk kader te scheppen door middel van kaderdecreten. Daarom dienden leden van vijf fracties een voorstel van kaderdecreet in dat onder andere de definities en het toepassingsgebied, de jaarlijkse rapportering door de Vlaamse Regering en de evaluatie van projecten vastlegt. Over dat voorstel werden adviezen uitgebracht door het Rekenhof, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Raad van State. De leden van de commissie bespreken en stemmen eventueel over het voorstel van kaderdecreet.

Wie zit er in de commissie?

Voorzitter

Vlaams Volksvertegenwoordiger: Rik Daems
Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Tweede ondervoorzitter

Derde ondervoorzitter

Commissiesecretarissen

Johan Peetersille
+32 2 552 13 37

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Meer informatie

Situatie op 16 februari 2019