U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 maart 2019, 9.30u - Zaal Jan Van Eyck

Aalst Carnaval: schrapping als immaterieel cultureel erfgoed?

De voorbije editie van Aalst Carnaval lag nationaal en ook internationaal zwaar onder vuur wegens een praalwagen met Joodse karikaturen. Er wordt onder andere opgeroepen om het evenement te schrappen van de representatieve lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO. Hoe ernstig is die oproep? Welke procedure moet hiervoor gevolgd worden? Welk weerwerk kan minister Sven Gatz hiertegen bieden? Hoe wil hij Aalst Carnaval beschermen als immaterieel cultureel erfgoed?

donderdag 28 maart 2019, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Toekomstverwachtingen VFL en VAF: hoorzitting

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) wil de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Deze culturele fondsen verlenen subsidies binnen de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap. Over de toekomstverwachtingen van beide fondsen houden de leden van de commissie een hoorzitting met Mia Doornaert en Koen Van Bockstal van het VFL, en met Erwin Provoost, Frederik Beernaert en Karla Puttemans van het VAF.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters
842 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
930 (2018-2019)

Nog niet klaar voor behandeling

660 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 25 oktober 2018