U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 28 september 2017, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Discussie uitzendrechten voetbalwedstrijden

De zender VIER kan als sublicentiehouder van Telenet samenvattingen van voetbalwedstrijden exclusief als eerste zender uitzenden. VTM maakt gebruik van het recht op vrije nieuwsgaring dat in het Mediadecreet is verankerd om die beelden ook te gebruiken. Recent schrapte VTM echter het programma Stadion omdat het vindt dat VIER oneerlijk gebruik maakt van zijn exclusiviteit. Hoe staat minister Sven Gatz tegenover deze discussie tussen de twee zenders? Heeft hij contact genomen met beide partijen? Acht hij een aanpassing of verduidelijking van het Mediadecreet op dit punt nodig?

donderdag 28 september 2017, 13.45u - Zaal Antoon Van Dyck

Netwerkradio’s

Op 15 september kende de Vlaamse Regering, in uitvoering van het nieuwe Radiodecreet, de zendvergunningen voor de netwerkradio’s toe. Veertien kandidaten hadden een aanvraag ingediend, en de erkenningen gaan in op 1 januari 2018. Onafhankelijke radiozenders maken zich zorgen dat de netwerkradio’s nog steeds deel uitmaken van de vroegere ketenradio’s. Hoe zijn de dossiers tot stand gekomen? Welke criteria heeft minister Sven Gatz gehanteerd voor de toekenning van de verschillende frequentiepakketten? Hoe zal de leefbaarheid van lokale radio’s gewaarborgd blijven?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Bart Caron aan minister Sven Gatz
2815 (2016-2017)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
2932 (2016-2017)
van Bart Caron aan minister Sven Gatz
2954 (2016-2017)

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 22 juni 2015