U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 24 januari 2019, 10.00u - Zaal Jan Van Eyck

Ontsluiting kunstpatrimonium Vlaamse Gemeenschap

Het Rekenhof onderzocht hoe de Vlaamse Gemeenschap haar kunstpatrimonium kent, stuurt en ontsluit. Hiervoor bekeek het de collecties onder het beheer van onder andere het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) en de eigen musea van de Vlaamse Gemeenschap. Het onderzoek bracht aan het licht dat nogal wat kunstwerken zoek zijn. Wat zal minister Sven Gatz doen met de aanbevelingen van het Rekenhof? Zal hij een gecoördineerd plan maken? Binnen welke termijn?

donderdag 24 januari 2019, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck

Vlaams circusbeleid: hoorzitting

Het decreet van 21 november 2008 gaf de circussector zijn eerste omkadering. Tien jaar later is het decreet aan opfrissing toe. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om te komen tot een geïntegreerd circusbeleid dat de volledige keten van circuseducatie, -creatie tot -presentatie omvat, zowel voor amateurs als voor professionals. Concreet biedt het ontwerp van decreet structurele ondersteuning door de introductie van circuswerkplaatsen, de inkanteling van de circusateliers en verduidelijking van de opdrachten van het Circuscentrum. Na de toelichting door de minister van het ontwerp van decreet vorige week, houden de leden van de commissie vandaag een hoorzitting met Koen Allary van het Circuscentrum, met Matthias Vermael van Circusplaneet, met Gert Nulens van het provinciaal domein Dommelhof en met Alexander Vantournhout, circuskunstenaar.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Documenten in behandeling

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 17 januari 2019