U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 22 februari 2018, 9.30u - Zaal Antoon Van Dyck

Politieactie bij vzw Globe Aroma

Op 9 februari viel de politie bij de vzw Globe Aroma binnen, een open kunsthuis in Brussel waar vluchtelingen en asielzoekers samenkomen met kunstenaars. Bij deze controle op de toepassing van de vzw-wetgeving en het arbeids- en fiscaal recht werden zeven mensen zonder papieren gearresteerd. Wat is de houding van minister Sven Gatz hierover? Welke gevolgen heeft dit voor cultuurorganisaties die werken met mensen zonder papieren? Zal de minister overleg plegen met de federale minister van Binnenlandse Zaken?

donderdag 22 februari 2018, 14.00u

vrijdag 23 februari 2018, 10.00u

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 11 mei 2017