U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 21 februari 2019, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Actieplan Gaming: gedachtewisseling

Games zijn de voorbije dertig jaar wereldwijd uitgegroeid van een nicheproduct tot een mainstream medium dat enorm populair is bij een divers publiek. De globale gamesindustrie is een snel groeiende creatieve sector. Ook de professionele gamesector in Vlaanderen is aan een opmars bezig, maar hinkt economisch nog achterop ten opzichte van gelijkaardige Europese landen en regio’s. De Vlaamse overheid stelde daarom een actieplan Gaming op om tegemoet te komen aan de noden van de sector, zodat die kan aansluiten bij de internationale markt. De leden van de commissie houden een gedachtewisseling over het actieplan met minister Sven Gatz.

donderdag 21 februari 2019, 14.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Wijzigingen cultuursector: ontwerp van decreet

De voorbije jaren liep er in de cultuursector een zogenaamde bovenbouwoefening, om te komen tot een meer eenduidige en afgestemde taakstelling van de bovenbouw, waar ook de steunpunten Kunstenpunt, FARO en Socius toe behoren. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering hierover een aantal aangelegenheden in regelgeving omzetten, zoals het openbaar maken van alle beheersovereenkomsten in de cultuursector en de gelijkschakeling van de kerntaken van de drie sectorale steunpunten. Het ontwerp van decreet wijzigt een aantal bestaande decreten ook op technisch vlak. Vorige week lichtte minister Gatz het ontwerp van decreet toe. Vandaag bespreken de leden van de commissie het ontwerp en stemmen ze erover.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

660 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 10 januari 2019