U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 21 maart 2019, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Investeringen in audiovisuele werken: ontwerp van decreet

Op 20 juni 2018 nam het Vlaams Parlement een ontwerp van decreet aan tot wijziging van het Mediadecreet. Met een amendement op dat ontwerp voerde het parlement een totaal gewijzigd artikel 157 in het Mediadecreet in. Het verplicht zogenaamde over-the-top spelers als Netflix en Amazon tot een percentage Europese producties, waarvan een aanzienlijk aandeel Nederlandstalig moet zijn, als ze de Vlaamse kijker willen bedienen. Deze bedrijven moeten ook een bijdrage betalen voor de productie van Vlaamse series of films. Hiermee gaf het Vlaams Parlement uitvoering aan de zogenaamde AVMD-richtlijn van de EU. Vandaag bespreekt de commissie een ontwerp van decreet waarmee de Vlaamse Regering de verdere uitvoering van deze regel beoogt.

Volg deze commissievergadering ook rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 279) of Orange (kanaal 80).

donderdag 21 maart 2019, 14.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Mediaconcentratie in Vlaanderen 2018: hoorzitting

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) maakt jaarlijks een rapport op over de mediaconcentratie in Vlaanderen. Uit het jongste rapport blijkt onder andere dat het Vlaamse aanbod aan klassieke mediaproducten voor 80 tot 100 procent van de markt in handen is van vijf mediagroepen. Dit kan een risico inhouden voor de diversiteit van het aanbod, zo stelt de VRM. De leden van de commissie houden over dit rapport een hoorzitting met Carlo Adams, voorzitter van de algemene kamer van de VRM.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Nog niet klaar voor behandeling

660 (2015-2016) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 8 november 2018