U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 23 november 2017, 9.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Begroting en beleidsbrief: voorzetting bespreking

Vandaag zet de commissie de besprekingen van de begroting 2018 voort en behandelt ze de bevoegdheid Media en de beleidsbrief Media 2017-2018. Minister Sven Gatz heeft de documenten in kwestie op donderdag 9 november toegelicht. Vandaag vindt de bespreking met de commissieleden plaats.

donderdag 23 november 2017, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Begroting en beleidsbrief: voortzetting bespreking

Twee weken geleden lichtte minister Philippe Muyters het onderdeel Sport in de begroting 2018 en zijn beleidsbrief Sport 2017-2018 toe. Vandaag zetten de commissieleden deze bespreking voort. Vervolgens stemmen ze over de begroting van de vier bevoegdheden van de commissie: Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 4 juni 2015