U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 25 oktober 2018, 10.00u - Zaal Antoon Van Dyck

Digitalisering radiolandschap

Het decreet van 23 december 2016 betreffende de radio-omroeporganisaties heeft voor het Vlaamse radiolandschap het pad geëffend voor een transitie van het analoge FM-systeem naar Digital Audio Broadcasting (DAB+). De Vlaamse Regering doet een beroep op consultancypartner Jacky B om dit proces te begeleiden. Recent liet minister Sven Gatz weten dat de landelijke radio-omroepen gedurende een week in november aandacht zullen schenken aan DAB+. De stuurgroep Digitaal Radio Vlaanderen zal de uitrol van DAB+ stimuleren en begeleiden. Kan minister Sven Gatz een stand van zaken geven? Wie zetelt er in deze stuurgroep? Wat is de verdere rol van Jacky B? Hoeveel kandidaten hebben zich ingeschreven voor een digitale frequentie?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 19 oktober 2018