U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 29 juni 2017, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel

Tax shelter podiumkunsten

Via de taxshelter kunnen vennootschappen die investeren in een Europees podium- of theaterwerk een belastingvrijstelling genieten. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de uitbreiding van dit instrument naar de podiumkunsten, met deskundigen van de Vlaamse en federale administraties, met vertegenwoordigers uit de podiumkunsten en met minister Sven Gatz.

donderdag 29 juni 2017, 14.00u - Zaal Pieter Bruegel

Jeugdwerkers in LIVC

Federaal minister Jambon richtte de Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s) op om radicalisme zo vroeg mogelijk te detecteren. Jeugdwerkers maken ook deel uit van de LIVC’s. Zij hebben wel discretieplicht, maar geen beroepsgeheim. Komt hun vertrouwensband met jongeren niet onder druk als zij verondersteld worden informatie te delen met de politiediensten? Hoe staat minister Sven Gatz hiertegenover?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

van Tine Soens aan minister Sven Gatz
2361 (2016-2017)
van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
2599 (2016-2017)

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 26 juni 2017