U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 19 oktober 2017, 9.30u - Zaal Jan Van Eyck

Regionale tv-zenders

De Vlaamse Regering keurde in juli de conceptnota over de Vlaamse regionale televisieomroepen goed, met daarin voorstellen om hun leefbaarheid te waarborgen. De leden van de commissie bespreken deze conceptnota met minister Sven Gatz, in samenhang met een vraag om uitleg hierover. De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) bracht immers een advies uit over de conceptnota waarin hij een aantal bezorgdheden uit over de haalbaarheid van de voorstellen. Hoe staat de minister hiertegenover? Wat is de stand van zaken van eventuele samenwerking van de regionale zenders met de VRT?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 18 oktober 2017