U bent hier

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

donderdag 30 maart 2017, 10.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Impact ‘Toekomstplan’ VRT op tewerkstelling

In haar regeerakkoord 2014-2019 legde de Vlaamse Regering de VRT een aantal besparingen op. In uitvoering hiervan maakte de VRT een Toekomstplan op, dat onder andere voorziet in afvloeiingen bij het personeel. Over hoeveel werknemers zal het gaan? Zijn er ook maatregelen genomen inzake loonmatiging en arbeidsherverdeling? Hoe staat minister Sven Gatz tegenover het project van de VRT-leiding voor een betere bedrijfscultuur?

donderdag 30 maart 2017, 14.00u - Zaal Peter Paul Rubens

Bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Een sportvriendelijke leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur is een basisvoorwaarde om te sporten. De Vlaamse Regering diende daarom een ontwerp van decreet in waarin ze de beschikbare middelen prioritair inzet op bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten. Het ontwerp van decreet biedt ook een structurele basis voor de verdere uitbouw van topsporttrainingsinfrastructuur. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het ontwerp van decreet.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Wilfried Van Vinckenroye
+32 2 552 13 25
Els Van den Cruyce
+32 2 552 13 34

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Te behandelen documenten

Dossiers in deze commissie

Panamarenko - Het Vliegend Eiland

Dossier

Cultuur

Cultuur is ruimer dan alleen het bevorderen van kunsten en het beheer van de culturele gebouwen. Het omvat ook de luister van de taal, het filmbeleid, het Sociaal-Cultureel Werk, het cultureel erfgoed in musea, archieven en bibliotheken, enz.
Groep kinderen

Dossier

Jeugdwerk

Jeugdwerk is de verzamelnaam voor jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waaraan de jeugd deelneemt in de vrije tijd. Kadervorming voor de animatoren, jeugdlokalen, jeugdverblijven en bivakplaatsen vallen eveneens onder deze bevoegdheid.

Dossier

Sport

Het beleidsdomein Sport omvat alle initiatieven betreffende de lichamelijke opvoeding, de sport en het sportieve openluchtleven.

Dossier

Media

De Vlaamse overheid regelt in het algemeen de rechten en plichten van de openbare radio- en televisieomroepen (VRT) en van private omroepen met een landelijk of een regionaal bereik.

Meer informatie

Situatie op 26 maart 2017