U bent hier

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 26 maart 2019, 14.00u - Zaal Quinten Metsijs

Vlaams hervormingsprogramma 2019

De Vlaamse Regering stelt jaarlijks haar hervormingsprogramma op in het kader van het Europees Semester. Dit is een jaarlijkse coördinatiecyclus van drie geïntegreerde procedures binnen de Europese Unie: de EU 2020-strategie, het macro-economisch toezicht en het begrotingstoezicht. Met het Vlaams hervormingsprogramma (VHP) biedt de Vlaamse Regering een antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen 2018-2019 en de Europa 2020-doelstellingen. De leden van de commissie wisselen over dit ontwerp VHP en over het landverslag België 2019 van de Europese Commissie van gedachten met minister-president Geert Bourgeois.

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Hans Van Den Abbeele
+32 2 552 13 76

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Link dossier begroting 2019

Dossier

Begroting 2019

Dit dossier geeft een overzicht van de documenten waaruit de begroting voor 2019 is samengesteld en hoe ze wordt behandeld in het parlement. Alle begrotingsdocumenten en de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers staan in een overzichtelijke tabel...

Dossier

Financiën

De bevoegdheid financiën gaat over de verschillende belastingen die Vlaanderen kan heffen: de successierechten, de onroerende voorheffing, registratierechten, de verkeersbelasting, de heffing op leegstand en verkrotting enz....

Dossier

Begroting

De diensten van de Vlaamse Overheid maken elk jaar een begroting. Dat is de jaarlijkse inschatting van de inkomsten, en de belastingen die daarvoor moeten worden geheven, en de jaarlijkse planning van de uitgaven.

Meer informatie

Situatie op 25 maart 2019