U bent hier

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

Commissie actief van 17 juni 2014 tot nu

Op de agenda van de volgende vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe agenda's

dinsdag 24 april 2018, 13.30u - Zaal Peter Paul Rubens

Energiepact

Eind maart 2018 keurden de energieministers van de verschillende regeringen de visienota over het Energiepact goed. Daarbij worden expliciete voorwaarden gesteld aan de kernuitstap in 2025. De Vlaamse Regering wil tegen de zomer van 2018 concrete afspraken maken met de andere regeringen van het land over de verdeling van de financiële lasten. Wat houdt een en ander in voor de opmaak van het nakende Vlaams Energie- en Klimaatplan? Wat zijn de precieze doelstellingen voor het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale productie? Kan minister-president Geert Bourgeois hier meer uitleg over geven?

Wie zit er in de commissie?

Commissiesecretarissen

Hans Van Den Abbeele
+32 2 552 13 76

Welke ministers zijn betrokken bij deze commissie?

Ministers

Initiatieven in de commissie

Blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven

Dossiers in deze commissie

Begroting

Dossier

Begroting 2018

Dit dossier geeft een beeld van hoe de begroting 2018 wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld. ...
Bankbriefjes en muntjes

Dossier

Financiën

De bevoegdheid financiën gaat over de verschillende belastingen die Vlaanderen kan heffen: de successierechten, de onroerende voorheffing, registratierechten, de verkeersbelasting, de heffing op leegstand en verkrotting enz....

Dossier

Begroting

De diensten van de Vlaamse Overheid maken elk jaar een begroting. Dat is de jaarlijkse inschatting van de inkomsten, en de belastingen die daarvoor moeten worden geheven, en de jaarlijkse planning van de uitgaven.

Meer informatie

Situatie op 24 april 2018