U bent hier

Bezoekersreglement

Hoofdstuk 1
Toegang tot de gebouwen van het Vlaams Parlement

Artikel 1

Alle personen die zich in het Vlaams Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers bevinden, moeten een toegangsbadge kunnen tonen. Deze toegangsbadge kan, na legitimatie en veiligheidscontrole, aan de ingang Leuvenseweg 27 of 86 worden verkregen. De bezoekers verlaten via dezelfde weg het gebouw en leveren hun toegangsbadge terug in aan de balie. Voor bezoekersgroepen geldt een aparte regeling (zie Hoofdstuk 3: begeleide groepsbezoeken).

 

Hoofdstuk 2
Bijwonen van plenaire en commissievergaderingen

Artikel 2
 
Bezoekers kunnen de plenaire vergadering en de commissievergaderingen bijwonen conform de voorwaarden en de nadere regels bepaald in het Reglement van het Vlaams Parlement. (zie bijlage)

Artikel 3
 
Als alle zitplaatsen op de publiekstribune bezet zijn, wordt er geen publiek meer toegelaten tot die zaal.

Artikel 4
 
Voor zover er zitplaatsen beschikbaar zijn, kunnen ze worden gereserveerd. Zitplaatsen op de publiekstribune worden aangevraagd per e-mail (rondleidingen@vlaamsparlement.be), per brief (dienst Educatie en Publiekswerking, Vlaams Parlement, 1011 Brussel) of per telefoon (02 552 46 11).

Artikel 5
 
Reservaties kunnen altijd worden geannuleerd als de werkzaamheden van het Vlaams Parlement dat vereisen.
De reservatie vervalt indien de bezoeker voor wie ze is aangevraagd niet aanwezig is op het aanvangsuur van de vergadering.

Artikel 6
 
In de publiekstribune zijn verboden:

 • drank
 • eten
 • jas
 • paraplu


In de publiekstribune is het bovendien verboden;

 • foto's te nemen met flash
 • gebruik te maken van PC, GSM, MP3, smartphones en aanverwante toestellen
 • voeten of voorwerpen op de reling te plaatsen
 • te gesticuleren
 • te applaudisseren
 • recht te staan
 • oneerbiedige gebaren en/of geluiden te maken
 • lawaai te maken
 • de vrije doorgang te belemmeren

Medewerkers van de leden van de Vlaamse Regering en geaccrediteerde journalisten mogen op de hun toegewezen plaatsen in de publiekstribune op discrete wijze wel gebruik maken van PC, GSM, MP3, smartphones en aanverwante toestellen.
In de publiekstribune is elk voorwerp of elke handeling waarmee de orde zou kunnen worden verstoord, verboden.
Bezoekers houden zich aan de richtlijnen van het toezichthoudende personeel.

 

Hoofdstuk 3
Begeleide groepsbezoeken

Artikel 7
 
Groepsbezoeken worden georganiseerd voor groepen van minimaal 10 personen. Er wordt een gids ter beschikking gesteld per groep van maximaal 25 personen.
Groepsbezoeken aan het Vlaams Parlement zijn gratis. Alle bezoekers krijgen op het einde van het bezoek een niet-alcoholisch drankje aangeboden.

Artikel 8
 
Er zijn geen groepsbezoeken mogelijk op zon- en feestdagen, tijdens de schoolvakanties, van 1 tot 15 september en op dagen dat het Vlaams Parlement gesloten is.

Artikel 9
 
Per dag wordt het aantal bezoekers bij groepsbezoeken beperkt tot maximum 150 personen.
Groepsbezoeken zijn mogelijk vanaf 10u00. Het laatste bezoek gaat van start om 15u00.

Artikel 10
 
Groepsbezoeken worden steeds begeleid door een Vlaamse volksvertegenwoordiger, een medewerker van een Vlaamse volksvertegenwoordiger of een fractie, een personeelslid van het Vlaams Parlement of een personeelslid van een aan het Vlaams Parlement verbonden instelling.

Artikel 11
 
Groepsbezoeken worden aangevraagd per e-mail (rondleidingen@vlaamsparlement.be), per brief (dienst Educatie en Publiekswerking, Vlaams Parlement, 1011 Brussel) of per telefoon (02 552 46 11). Het is aan te bevelen bij de aanvraag verschillende data op te geven voor het bezoek. Het groepsbezoek is geboekt zodra de dienst Externe Relaties de aanvrager een bevestiging toezendt.

Artikel 12
 
Bij groepsbezoeken houden de bezoekers zich aan de richtlijnen van de gids.
De rondleiding kan worden stopgezet indien de groepen ongeïnteresseerd of luidruchtig zijn.

Artikel 13
 
Alleen de verantwoordelijke van een bezoekersgroep krijgt bij aanvang van het bezoek een toegangsbadge. Bij het betreden van de bezoekersruimte van het Vlaams Parlement wordt een lijst met de naam, de voornaam en de geboortedatum van de overige bezoekers overhandigd aan de verantwoordelijke van het Vlaams Parlement.

PDFLees hier de bepalingen uit het reglement van het Vlaams Parlement die gaan over bezoekers (pdf)

 

 
Directie Communicatie, Informatie en Externe Relaties
Vlaams Parlement
1011 Brussel
Tel.: 02 552 46 11
Fax: 02 552 45 90
E-mail: rondleidingen@vlaamsparlement.be
www.vlaamsparlement.be