logo Vlaams Parlement

 Verkiezingen Vlaams Parlement

 

  Organisatie
1. Evenredige vertegenwoordiging
2. Kieskringen en kiescolleges
3. Administratieve arrondissementen, kieskantons en stembureaus
 Kandidaat zijn
1. Voorwaarden
2. Hoe word je kandidaat
3. Kiescampagne
 Stemmen
1. Opkomstplicht
2. Voorwaarden
3. Geldig stemmen
4. Stemmen bij volmacht
5. Stemmen met de computer
 Zetels
1. Zetels verdelen
2. Zetels toewijzen
 Kalender
1. Vlaams Parlement niet ontbonden
2. Verkiezingsdag
3. Ontslag Vlaamse Regering
4. Eedaflegging
5. Verkiezing Voorzitter en Bureau
6. Verkiezing Vlaamse Regering
 Uitslagen
1. 2009
2. 2004
3. 1999
 Meer informatie
1. Websites en boeken
2. Wetgeving
3. Veelgestelde vragen
4. Moeilijke woorden

Parlementaire kalender voor en na de verkiezingen

Verkiezing van de voorzitter en het Bureau van het Vlaams Parlement


    Na de eedaflegging van de verkozen Vlaamse Volksvertegenwoordigers worden de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretarissen van het Vlaams Parlement verkozen. Samen vormen zij het Bureau en zijn ze verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het parlement. Het Bureau wordt in principe verkozen tijdens de openingszitting (dit is 17 juni 2014). Indien er niet onmiddellijk overeenstemming bereikt wordt, kan de verkiezing van het Bureau maximum 10 werkdagen uitgesteld worden. Zolang er geen Bureau verkozen is, kan er geen nieuwe Vlaamse Regering benoemd worden.
    Zodra het Bureau benoemd is, verklaart de voorzitter het Vlaams Parlement "geconstitueerd", en deelt hij of zij dat mee aan de Vlaamse Regering, aan de Kamer en de Senaat, en aan de wetgevende vergaderingen van de andere gemeenschappen en gewesten. Traditioneel houdt de nieuw verkozen voorzitter van het Vlaams Parlement een toespraak voor de plenaire vergadering.