logo Vlaams Parlement

 Verkiezingen Vlaams Parlement

 

  Organisatie
1. Evenredige vertegenwoordiging
2. Kieskringen en kiescolleges
3. Administratieve arrondissementen, kieskantons en stembureaus
 Kandidaat zijn
1. Voorwaarden
2. Hoe word je kandidaat
3. Kiescampagne
 Stemmen
1. Opkomstplicht
2. Voorwaarden
3. Geldig stemmen
4. Stemmen bij volmacht
5. Stemmen met de computer
 Zetels
1. Zetels verdelen
2. Zetels toewijzen
 Kalender
1. Vlaams Parlement niet ontbonden
2. Verkiezingsdag
3. Ontslag Vlaamse Regering
4. Eedaflegging
5. Verkiezing Voorzitter en Bureau
6. Verkiezing Vlaamse Regering
 Uitslagen
1. 2009
2. 2004
3. 1999
 Meer informatie
1. Websites en boeken
2. Wetgeving
3. Veelgestelde vragen
4. Moeilijke woorden

Parlementaire kalender voor en na de verkiezingen

Verkiezing van de Vlaamse Regering


    Zodra het Vlaams Parlement na zijn vernieuwing geconstitueerd is, kan het de nieuwe regering verkiezen. Het precieze tijdstip van die verkiezing hangt af van de duur van de onderhandelingen tussen de politieke partijen over de vorming van een nieuwe regering.
    Onmiddellijk na de verkiezing van de regering legt ieder lid van de regering de eed af in handen van de voorzitter van het Parlement. De regering wijst zelf in haar midden een voorzitter ("minister-president") aan. De aanwijzing van de minister-president wordt bekrachtigd door de Koning, in wiens handen hij de eed aflegt.
    De minister-president van de nieuwe Vlaamse Regering licht in een regeringsverklaring voor het Vlaams Parlement het regeerakkoord toe. Vervolgens wordt in de plenaire vergadering een debat gehouden over het regeerakkoord en de regeringsverklaring, het investituurdebat genoemd. Na de beraadslaging spreekt de plenaire vergadering zich bij stemming uit over het regeerakkoord.