logo Vlaams Parlement

 Verkiezingen Vlaams Parlement

 

  Organisatie
1. Evenredige vertegenwoordiging
2. Kieskringen en kiescolleges
3. Administratieve arrondissementen, kieskantons en stembureaus
 Kandidaat zijn
1. Voorwaarden
2. Hoe word je kandidaat
3. Kiescampagne
 Stemmen
1. Opkomstplicht
2. Voorwaarden
3. Geldig stemmen
4. Stemmen bij volmacht
5. Stemmen met de computer
 Zetels
1. Zetels verdelen
2. Zetels toewijzen
 Kalender
1. Vlaams Parlement niet ontbonden
2. Verkiezingsdag
3. Ontslag Vlaamse Regering
4. Eedaflegging
5. Verkiezing Voorzitter en Bureau
6. Verkiezing Vlaamse Regering
 Uitslagen
1. 2009
2. 2004
3. 1999
 Meer informatie
1. Websites en boeken
2. Wetgeving
3. Veelgestelde vragen
4. Moeilijke woorden

Uitslagen van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 13 juni 1999

ingeschreven kiezers

4471695

 

uitgebrachte stemmen

4121933

92,2%

geldige stemmen

3883184

94,2%

blanco/ongeldig

238749

5,8%

aantal zetels

118

 

PARTIJ

STEMMEN

%

ZETELS

CVP

857732

22,1%

28

VLD

855867

22,0%

27

VL.BLOK

603345

15,5%

20

SP

582419

15,0%

19

AGALEV

451361

11,6%

12

VU-ID

359226

9,3%

11

VIVANT

77864

2,0%

 

UF

36683

0,9%

1

PVDA-AE

24162

0,6%

 

PNPB

12489

0,3%

 

W.O.W.

8043

0,2%

 

UDDU

4150

0,1%

 

SOLIDE

2464

0,1%

 

A

2331

0,1%

 

W.I.T.

1659

0,0%

 

LEEF

1621

0,0%

 

V.N.P.

727

0,0%

 

VITAL

563

0,0%

 

MLINKS

478

0,0%

 

De verkiezingsuitslag vermeldt het aantal parlementsleden dat voor elke partij verkozen was in het Vlaamse Gewest. In totaal gaat het om 118 rechtstreeks verkozen Vlaamse volksvertegenwoordigers. Daarnaast moet men er rekening mee houden dat zes leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad aangewezen werden om in het Vlaams Parlement te zetelen. In 1999 werden die zetels als volgt verdeeld: 2 voor CVP, 2 voor Vlaams Blok, 1 voor SP en 1 voor VU-ID.

In de volgende excell-bestanden vindt u
- de precieze cijfers van de uitslagen per partij voor de kantons, de kieskringen (gewest), provincies en voor heel Vlaanderen (Bron FOD Binnenlandse Zaken) (xls 345 kB)
- de precieze cijfers van de voorkeurstemmen per partij en per kanton (Bron FOD Binnenlandse Zaken) (xls 318 kB).
 
Bij de aanvang van de legislatuur vormden alle verkozenen van dezelfde partij samen een fractie. Het aantal leden van elke fractie stemde dus in principe overeen met het aantal verkozenen van die partij.
 
Tijdens een legislatuur kunnen er verschillende politieke verschuivingen plaatsvinden die een invloed hebben op de samenstelling van de fracties:

  • parlementsleden kunnen hun partij verlaten, al dan niet om lid te worden van een andere partij,
  • een partij kan uiteenvallen in twee of meerdere nieuwe partijen,
  • een partij kan volledig opgenomen worden in een andere bestaande partij.

 

In elk van die gevallen kunnen de betrokken parlementsleden kiezen om te blijven zetelen in hun fractie of om voor de verdere duur van de legislatuur als onafhankelijke te zetelen. Sedert 18 februari 2004 kunnen zij er ook voor kiezen over te stappen naar een andere fractie.

Als gevolg van dit alles was de samenstelling van de fracties op het einde van de legislatuur niet identiek aan de samenstelling van die fracties bij het begin van de legislatuur. Op het einde van de legislatuur 1999-2004 was de omvang van de verschillende fracties als volgt:

Fractie Aantal zetels
CD&V 31
VLD 28
Vlaams Blok 22
sp.a 20
Groen! 12
VU&ID 9
onafhankelijk 1
UF 1
Totaal 124

Sommige fracties zijn van naam veranderd tijdens de legislatuur 1999-2004: CVP werd CD&V, SP werd sp·a en Agalev werd Groen!