logo Vlaams Parlement

 Verkiezingen Vlaams Parlement

 

  Organisatie
1. Evenredige vertegenwoordiging
2. Kieskringen en kiescolleges
3. Administratieve arrondissementen, kieskantons en stembureaus
 Kandidaat zijn
1. Voorwaarden
2. Hoe word je kandidaat
3. Kiescampagne
 Stemmen
1. Opkomstplicht
2. Voorwaarden
3. Geldig stemmen
4. Stemmen bij volmacht
5. Stemmen met de computer
 Zetels
1. Zetels verdelen
2. Zetels toewijzen
 Kalender
1. Vlaams Parlement niet ontbonden
2. Verkiezingsdag
3. Ontslag Vlaamse Regering
4. Eedaflegging
5. Verkiezing Voorzitter en Bureau
6. Verkiezing Vlaamse Regering
 Uitslagen
1. 2009
2. 2004
3. 1999
 Meer informatie
1. Websites en boeken
2. Wetgeving
3. Veelgestelde vragen
4. Moeilijke woorden

Parlementaire kalender voor en na de verkiezingen

Ontslag van de Vlaamse Regering


    Traditioneel dient de Vlaamse Regering de dag na de verkiezingen (dit is 26 mei 2014) haar ontslag in bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Vanaf dat ogenblik kan de regering alleen nog de lopende zaken afhandelen. In de korte periode tussen de verkiezingsdag en de openingsvergadering van het parlement, heeft de regering dus slechts een beperkte bevoegdheid. Dit betekent dat de regering alleen nog de zaken van dagelijks bestuur en de dringende zaken die geen uitstel dulden, kan afhandelen. Bovendien kan ze nog beslissingen nemen die de normale voortzetting of de beëindiging zijn van een vóór het ontslag regelmatig ingezette procedure. Voor nieuwe beleidskeuzes of beslissingen met grote financiële gevolgen is het in elk geval wachten op de nieuwe regering.