logo Vlaams Parlement

 Verkiezingen Vlaams Parlement

 

  Organisatie
1. Evenredige vertegenwoordiging
2. Kieskringen en kiescolleges
3. Administratieve arrondissementen, kieskantons en stembureaus
 Kandidaat zijn
1. Voorwaarden
2. Hoe word je kandidaat
3. Kiescampagne
 Stemmen
1. Opkomstplicht
2. Voorwaarden
3. Geldig stemmen
4. Stemmen bij volmacht
5. Stemmen met de computer
 Zetels
1. Zetels verdelen
2. Zetels toewijzen
 Kalender
1. Vlaams Parlement niet ontbonden
2. Verkiezingsdag
3. Ontslag Vlaamse Regering
4. Eedaflegging
5. Verkiezing Voorzitter en Bureau
6. Verkiezing Vlaamse Regering
 Uitslagen
1. 2009
2. 2004
3. 1999
 Meer informatie
1. Websites en boeken
2. Wetgeving
3. Veelgestelde vragen
4. Moeilijke woorden

Kandidaat zijn bij de verkiezingen

2. Hoe word je kandidaat voor de verkiezingen?

Hoe kan men zich kandidaat stellen?

Kandidaten voor de verkiezingen worden voorgedragen op een voordrachtsakte waarmee de lijst van kandidaten wordt voorgedragen. De voordrachtsakten worden ondertekend door:


 
Kieskring Minimaal aantal kiezers
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams Brabant
500 kiezers
Brussel 500 kiezers van de Nederlandse taalgroep
(die een Nederlandstalige identiteitskaart hebben)
Limburg 400 kiezers

Op de voordrachtsakte moeten de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep en de hoofdverblijfplaats van de kandidaten staan.

 

Akte van bewilliging

De voordracht van een kandidaat is alleen geldig als de kandidaat zelf uitdrukkelijk akkoord gaat met zijn voordracht. Daartoe dient elke kandidaat een akte van bewilliging te ondertekenen. De akte van bewilliging maakt deel uit van het voordrachtsformulier (zie hierboven).

Waaraan moet de kandidatenlijst voldoen?

 

 • Er is een lijst met effectieve kandidaten (kandidaat-titularissen) en een lijst met opvolgers (kandidaat-opvolgers). Een kandidaat kan niet tegelijktertijd als effectief kandidaat en als opvolger voorgedragen worden.
 • Een kandidaat mag slechts in één kieskring en op één lijst voorgedragen worden.
 • Op een lijst komt minimaal één effectieve kandidaat voor en maximaal zoveel kandidaten als er zetels te verkiezen zijn in de kieskring.
 • Op de opvolgerslijst moet minimaal vier kandidaten voorgedragen worden en maximaal zoveel kandidaten als er zetels te verkiezen zijn, met een absoluut maximum van 16.
 • Zowel op de lijst van de effectieve kandidaten als op de opvolgerslijst mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. Dat geldt ook voor onvolledige lijsten. De eerste twee kandidaten van elke lijst (zowel effectieven als opvolgers) mogen niet hetzelfde geslacht hebben.

 

Overhandiging van de voordracht

 

 • De voordrachtsakte wordt samen met de akten van bewilliging overhandigd aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring (voor de kieskring Brussel: aan de voorzitter van het gewestbureau).
 • De voordracht van de kandidaten gebeurt volgens een strikte timing.

 

Kalender voor de kandidaatstelling

 • dinsdag 22 april 2014
  Uiterste datum waarop de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring door een bericht in alle gemeenten van de kieskring bekendmaakt op welke plaats en op welke dagen en uren hij de voordrachten van kandidaten in ontvangst zal nemen.
 • zaterdag 26 april en zondag 27 april 2014 (13u - 16u)
  De voordrachten van kandidaten en de akten van bewilliging moeten worden overhandigd aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring.
 • dinsdag 6 mei 2014
  De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring deelt de officiŽle kandidatenlijst mee aan de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen.
 • zondag 25 mei 2014
  Verkiezingen

 

Is partijlidmaatschap noodzakelijk?

Kandidaten voor de verkiezingen staan op lijsten. Een lijst vertegenwoordigt meestal maar niet noodzakelijk een politieke partij.

 • Op één lijst kunnen kandidaten van verschillende partijen voorgedragen worden. Een dergelijke lijst noemt men een kartellijst.
 • Ook personen die geen politieke partij vertegenwoordigen, kunnen een lijst vormen en zich kandidaat stellen voor de verkiezingen.