logo Vlaams Parlement
 

Afgesloten op 1 oktober 2012

Nieuws
(o.a. studiedagen, congressen)

Beleidsinstellingen
Vlaamse Regering
Vlaams Parlement

Bevoegdheden

Welzijnsbeleid
- Algemeen
- Lokaal sociaal beleid en OCMW

Armoede en kansarmoede

Ouderenzorg en opvangvoorzieningen voor ouderen

Jeugd
- Jeugd(werk)beleid
- Bijzondere jeugdbijstand en integrale jeugdhulp

Gehandicapten

Gezin en
- Andere samenlevingsv.
- Kinderopvang - Pleegzorg
- Adoptie
- Opvoedingsond.
- Kindermishandeling - Kinderrechten

Forensisch welzijnswerk

Informatie over
- Regelgeving
- Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
- FamiDoc
- Sociale kaart
- Rechtenverkenner

Over de portalen
Portaal Welzijn


Nieuws over studiedagen, congressen enz. :
  • Zie ook portaal Gezondheid : Nieuws, nieuwsberichten en -brieven

  •