logo Vlaams Parlement
 

DienstverleningExternen kunnen:

 • het Parlementair Informatiecentrum bezoeken na afspraak;
 • in het Parlementair Informatiecentrum fotokopieŽn nemen;
 • via e-mail of telefoon hulp vragen bij het zoeken naar parlementaire documenten van het Vlaams Parlement.De parlementaire gemeenschap kan: • informatie (laten) opzoeken
  • U kunt zelf in het Parlementair Informatiecentrum informatie opzoeken of u kunt dat door het personeel van het Parlementair Informatiecentrum laten doen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het intranet-vragenformulier.
  • Zoeken gebeurt in de catalogus; voor de inhoudelijke ontsluiting wordt een classificatiesysteem gebruikt.
  • U kan beknopte informatie vragen of meer uitgebreide informatie, zoals: een bibliografisch overzicht, een informatiedossier of een oriŽnterend portaal.
  • Daarvoor neemt u contact op met de infobalie.
 • een lenerspas aanvragen en publicaties lenen
  • Een lenerskaart vraagt u aan de infobalie.
  • De uitleentermijn bedraagt 3 weken. Het Parlementair Informatiecentrum kan een publicatie eerder terugvragen, indien een andere gebruiker om die publicatie verzocht heeft.
  • U kunt max. 9 publicaties tegelijkertijd lenen.
  • Referentiewerken of losbladige werken kunnen alleen worden geleend voor het weekend of voor een avond, telkens vanaf 16.00 uur. Referentiewerken zijn te herkennen aan een rood etiket. Ze moeten op de eerstvolgende werkdag vůůr 10.00 uur ingeleverd worden.
 • de uitleentermijn verlengen
  • Verlenging is mogelijk indien geen andere lezer de publicatie heeft aangevraagd.
  • U kunt de uitleentermijn zelf verlengen via de rubriek lezersinformatie in de catalogus.
  • U kunt de uitleentermijn ook verlengen via de infobalie.
 • publicaties reserveren
  • Alleen lezers met een lezerskaart kunnen online uitgeleende publicaties reserveren.
  • Klik daarvoor in de catalogus op aanvraag. Uw lezersnummer vindt u op uw lezerskaart.
  • U kunt ook reserveren via de infobalie
 • een publicatie van een andere bibliotheek aanvragen
 • een besteltip doorgeven
  • Als u vindt dat een bepaalde publicatie in de collectie ontbreekt, kunt u voorstellen om die aan te kopen.
  • Neem hiervoor contact op met de infobalie.
 • elektronische inhoudstafels van tijdschriften aanvragen
  • Kruis in de keuzelijst die tijdschriften aan waarvan u per e-mail de inhoudstafel van het nieuw verschenen nummer toegestuurd wil krijgen. Stuur of mail de aangekruiste lijst terug naar de infobalie.
  • Ontbreken op de keuzelijst bepaalde tijdschriften waarvan u de elektronische inhoudstafel wil, neem dan contact op met de infobalie.
 • kopieën van een tijdschriftartikel aanvragen
  • voor tijdschriften die deel uitmaken van de collectie van het Parlementair Informatiecentrum:
   neem hiervoor contact op met de infobalie.
  • voor tijdschriften die geen deel uitmaken van de collectie van het Parlementair Informatiecentrum:
   via interbibliothecair leenverkeer.
 • toegang krijgen tot Mediargus en Belga
  • Stuur een mail naar de infobalie. Belga is voorbehouden voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
 • tv-opnames aanvragen
  • Het Parlementair Informatiecentrum maakt tv-opnames op dvd, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van interne medewerkers.
  • Alleen onderwerpen die handelen over materies die het Vlaams Parlement rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen komen in aanmerking. Het Parlementair Informatiecentrum neemt een opname slechts op in zijn collectie indien dit past binnen zijn acquisitiebeleid of indien het onderwerp een blijvende actualiteitswaarde heeft.
  • Gelieve de aanvragen voor opnames tijdig door te geven, bij voorkeur vůůr de uitzending. Opnames kunnen eventueel nadien nog nabesteld worden, maar zijn vrij duur en de leveringstermijn is lang.
  • De opnames worden bezorgd op dvd, in twee mogelijke formaten: DVD+RW of DVD-RW. Gelieve de dvd nadien terug te bezorgen, om kosten en materiaal te besparen.
  • Aanvragen: via mail naar de infobalie (voorbehouden voor interne gebruikers).