logo Vlaams Parlement

Missieverklaring

Opdracht

Openhuispolitiek

Openhuispolitiek

In de renovatie van het Vlaams Parlementsgebouw was glas het toonaangevende materiaal. Door de plenaire vergaderzaal van een koepel en een glazen vloer te voorzien, en door het introduceren van panoramische liften werd "een glazen huis" gecreëerd. Je kan letterlijk langs alle kanten het Vlaams Parlement binnenkijken. Maar ook figuurlijk : het glazen huis staat symbool voor transparantie, voor een open bestuur. Een democratie functioneert immers pas echt als de burger, die de leden van het parlement kiest, de verrichtingen van deze volksvertegenwoordigers in het parlement ook kan gadeslaan.

Belangrijk in dat opzicht is dat de media in het Vlaams Parlement optimaal hun werk kunnen doen. De media vormen immers het kanaal bij uitstek waarlangs de bevolking op de hoogte blijft van wat er in de wereld gebeurt. Daarom beschikt het Vlaams Parlement over een systeem van persaccreditatie. Een aantal journalisten hebben vrij toegang tot het parlement, beschikken over een eigen loge in de plenaire vergaderzaal en over een eigen werkruimte, uitgerust met alle technische middelen om meteen een verslag naar de redactie te kunnen sturen.
Via vijf vaste camera's in de Koepelzaal worden alle plenaire vergaderingen in beeld gebracht. Deze beelden worden rechtstreeks doorgestraald naar de VRT en op eenvoudig verzoek beschikbaar gesteld aan alle audiovisuele media. Tijdens de plenaire vergadering worden ze ook live gestreamd via deze website (live streaming)

Naast deze opname en distributie van beeldmateriaal door het Vlaams Parlement zelf, kunnen cameraploegen ook de toestemming krijgen om zelf plenaire en commissievergaderingen te filmen en politici in het parlement te interviewen.

Bovendien beschikt het Vlaams Parlement met de Frans Masereelzaal over een ruimte voor persconferenties, waar de Vlaamse volksvertegenwoordigers en ministers zich rechtstreeks tot de pers kunnen wenden.

Wie zelf getuige wil zijn van wat er zich in het parlement afspeelt, kan dat eveneens. Zowel de plenaire vergaderingen als de commissies zijn immers openbaar en u kunt ze bijwonen van op de respectieve publiekstribunes. Reserveren hoeft niet. De officiële agenda van de vergaderingen staat in het Belgisch Staatsblad en op deze website.
Een commissievergadering bijwonen
Een plenaire vergadering bijwonen

Daarnaast beschouwt het Vlaams Parlement het informeren van de bevolking als een van zijn kerntaken. Dat gebeurt onder meer ter plaatse : het Vlaams Parlement is immers ook een open huis en sinds de opening in maart 1996 bezochten reeds meer dan 650.000 mensen het Vlaams Parlementsgebouw. Deelnemers aan rondleidingen krijgen alle uithoeken van zowel het Vlaams Parlementsgebouw als het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers te zien en ontvangen daarbij vakkundige uitleg over de manier waarop een parlement functioneert, én over zijn architectuur en kunstcollectie. De mogelijkheid om het parlement te bezoeken wordt actief gepromoot bij bepaalde doelgroepen. Ter wille van de talloze bezoekers is zaal De Loketten ingericht als bezoekerscentrum en voorzien van onder andere een cafetaria en een souvenirwinkel. In deze immense ruimte vinden ook regelmatig grootschalige tentoonstellingen plaats, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.
Een rondleiding aanvragen

Verder bestaat voor derden (bijvoorbeeld sociaal-culturele organisaties) in bepaalde gevallen de mogelijkheid om gebruik te maken van de accommodatie van het Vlaams Parlement voor colloquia en congressen, wat onrechtstreeks ook de betrokkenheid en vertrouwdheid met het parlement bij de talrijke bezoekers van deze evenementen ten goede komt.

Het parlement verstrekt ook informatie aan de hand van brochures in vijf talen, kijkboeken in vier talen, jaarverslagen en uiteraard deze website.
Boeken en brochures