logo Vlaams Parlement
Logo Dienst Europa

Doel en dienstverlening

EU per beleidsdomein

Subsidiariteitscontrole door het VP

EU en Vlaamse Regering

Kalender

Links

Contact

Nieuw(s)

Kalender van activiteiten


Een van de basistaken van de Dienst Europa bestaat erin om de parlementsleden bewust te maken van de impact en de werking van de Europese Unie. In dit kader verzorgt de Dienst Europa, in samenwerking met het Opleidingsloket, vormings- en infosessies voor de parlementsleden, hun medewerkers en personeelsleden.